Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Innkalling til årsmøte 2021
Støtt oss

Innkalling til årsmøte 2021


Skrevet av: groruddalen.osl@revmatiker.org / Publisert: 13.01.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


ÅRSMØTE I GRORUDDALEN REVMATIKERFORENING TORSDAG 11. FEBRUAR 2021 kl. 18.00 Styret ønsker velkommen til foreningens 27. ordinære årsmøte som holdes på Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, Nordtvedt. Alle med betalt medlemskontingent for 2020 har stemmerett.

ÅRSMØTE I GRORUDDALEN REVMATIKERFORENING

TORSDAG 11. FEBRUAR 2021 kl. 18.00

 

Styret ønsker velkommen til foreningens 27. ordinære årsmøte som holdes på Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, Nordtvedt. Alle med betalt medlemskontingent for 2020 har stemmerett.

 

Forslag til dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å underskrive protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for foreningen/lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer (i henhold til § 12 I)
 12. Valg av revisor
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 8, IV
 14. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV
 15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret

Innkomne forslag skal være styret i hende innen 21.januar 2021

Årsberetningen, valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer samt de andre papirene, vil bli lagt ut på NRF side under lokallag de vil også være tilgjengelig på årsmøtet. Når det gjelder handlingsplanen for NRFs virksomhet, tar vi bare med lokalforeningens oppgaver. Ønsker du hele handlingsplanen eller vedtektene kan du finne dette på NRFs hjemmesider www.revmatiker.no

 

Etter årsmøte vil det bli vanlig temamøte. Vi vil få besøk av Anne Fikkan fra Groruddalen historielag som holder et foredrag for oss.

 

Vi forholder oss til forskrifter og smittevernregler, det kan være at man ikke får avholdt et ordinært årsmøte, da vurderes det å avholde dette digitalt. Dette vil vi komme tilbake på. Ble du reddJ fortvil ikke fordi da kan du ta kontakt med Jeanette Hoel på telefon  92606786 eller epost: jeanette@revmatiker.org for en opplæring på digital plattform.

 

Følg med på vår Facebookside https://www.facebook.com/NRFGroruddalen

 

Det blir en enkel servering

Hjertelig velkommen

Styret