Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oppland / Innkalling til årsmøte i NRF Oppland
Støtt oss

Innkalling til årsmøte i NRF Oppland


Skrevet av: Oppland / Publisert: 14.01.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


Innkalling til årsmøte i NRF Oppland

Velkommen til årsmøte i NRF Oppland fylkeslag
Søndag 14. mars 2021.

På grunn av usikkerheten rundt Covid-19 og smittesituasjonen fremover har fylkesstyret besluttet å avholde årsmøtet i 2021 digitalt via en elektronisk løsning.

Link til løsningen sendes ut til alle påmeldte delegater.

Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt hvordan dette vil foregå når det nærmer seg årsmøtet.

AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførere.
 6. Styrets årsberetning.
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
 8. Innkomne forslag.
 9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
 10. Handlingsplan og Årshjul for lagets virksomhet.
 11. Budsjettforslag
 12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
 13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
 14. Valg av delegater til Landsmøte i henhold til §4 IV
 15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

 

Forslag til saker

Forslag til saker som ønskes distribuert sammen med årsmøtepapirene og tas opp på årsmøtet sendes fylkeslaget på oppland@revmatiker.no senest innen 14. februar 2021.

 

Forslag til kandidater til fylkesstyret og øvrige verv

Forslag på kandidater til fylkesstyret sendes valgkomiteen v/Karin Honne på e-post khhonn@gmail.com eller tlf. 928 92 063 senest innen 14. februar 2021.

 

Forslag på kandidater til valgkomiteen sendes til fylkesleder på epost leder.op@revmatiker.org senest innen 14. februar 2021.

 

Saksliste og sakspapirer

Saksliste med sakspapirer, samt valgkomiteens innstilling vil bli sendt ut elektronisk til delegater og lokallagene innen 28. februar 2021. Delegatene vil motta sakspapirene på den e-postadresse de registrerer seg med under påmelding. Lokallagene vil få sakspapirene tilsendt på sine revmatiker.org- adresser. Sakspapirene vil også bli lagt ut på hjemmesidene til NRF Oppland.

 

Delegater og observatører

Lokalforeningene i Oppland og BURGs fylkesgruppe kan stille med delegater på årsmøtet. Tallene for kontingentrefusjon fra NRF benyttes som grunnlag for beregning av antall delegater hvert lag kan stille med på årsmøtet i Oppland fylkeslag.

På årsmøtet i 2021 gir dette følgende delegatfordeling:

2 delegater:   Ottadalen, Nord Aurdal, Øyer-Tretten, Øystre Slidre, Vang, BURG Oppland.             

3 delegater:   Midt-Gudbrandsdal, Gausdal, Gjøvik, Lillehammer, Sel, Vestre Toten,  Østre Toten.

 

Fylkesdiagnosekontakter innkalles som observatører med tale- og forslagsrett. Det er anledning for lokalforeningene til å stille med observatører på fylkesårsmøtet.

 

Påmelding skjer elektronisk på følgende adresse:

KLIKK HER FOR PÅMELDING!

eller til oppland@revmatiker.no innen 24. februar 2021

Spørsmål

Dersom du eller din forening har spørsmål om praktiske sider ved årsmøtet, reiseregninger, opphold, påmelding eller andre ting kan dere kontakte fylkesleder Nina Borgen Bøe på tlf. 900 65 046 eller e-post; leder.op@revmatiker.org

 

      Oversikt over ulike verv i Oppland fylkeslag

Fylkesstyret

Verv Navn Forening Valgt Valgt for På valg
Leder Nina Borgen Bøe Lillehammer 2020 2 år Nei
Nestleder

 

Siv A Storlien Lillehammer 2020 1 år Ja
BURG-repr.

 

Hans A. Bakke BURG 2019 2 år Velges av BURG
Styremedlem Tom Tidemann Gjøvik 2019 2 år Ja
Styremedlem Henry Myhre Sel 2020 2 år Nei
1. Vara Lene Vollan Lillehammer 2020 1 år Ja
2. Vara Anna Ragnhild Skreden Lien Sel 2020 1 år Ja

Alle styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer for ett år. Leder og nestleder velges på ulike år. BURG-representanten velges av BURGs fylkesstyre.

 

Valgkomiteen

Verv Navn Forening Valgt Valgt for På valg
Leder Karin Honne Lillehammer 2020 1 år Ja
Medlem Reidun S Brustuen Øyer/Tretten 2020 1 år Ja
Medlem Jorun Wills-Hammer Østre Toten 2020 1 år Ja
1. vara Unni Ingebrigtsen Sel 2020 1 år Ja

Valgkomiteen velges for 1 år av gangen, etter forslag fra fylkesstyret.

Fylkesleder                                                                                                                    Nestleder

Nina Borgen Bøe                                                                                                          Siv A Storlien