Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Innkalling til ekstra ordinært årsmøte i Groruddalen revmatikerforening
Støtt oss

Innkalling til ekstra ordinært årsmøte i Groruddalen revmatikerforening


Skrevet av: groruddalen.osl@revmatiker.org / Publisert: 07.03.2024 / Oppdatert: 07.03.2024


Til medlemmene i Groruddalen revmatikerforening                          03.03.24

 

 

Innkalling til ekstra ordinært årsmøte i Groruddalen revmatikerforening

 

Årsmøtet innkalles i henhold til vedtektene i Norsk Revmatikerforbund § 12 punkt VI.«Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når et flertall i styret eller 1/3 av lagene krever det, og skal bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling med minimum 2 ukers varsel.»

Dato:           21.03.2024

Sted:            Grorudhuset, Martin Skatvedtsvei 1. 0950 Oslo

Tid:              18.00

 

AGENDA:

  1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
  3. Valg av protokollfører etter forslag fra styret
  4. Valg av tellekorps
  5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollfører
  6. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisorer valgt av årsmøtet.
  7. Budsjettforslag

Sakspapirer sendes ut til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Hjertelig velkommen!

Med hilsen

Styret i Groruddalen revmatikerforening