Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Nordland / Innkalling til fylkesårsmøte i Nordland
Støtt oss

Innkalling til fylkesårsmøte i Nordland


Skrevet av: Nordland / Publisert: 18.01.2023 / Oppdatert: 18.01.2023


NRF Nordland fylkeslag kaller inn til fylkesårsmøte.

Innkalling til fylkesårsmøte i NRF Nordland fylkeslag lørdag 18. mars 2023 på Thon Hotell Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø.

Årsmøtet innkalles i henhold til vedtektene i Norsk Revmatikerforbund § 9 punkt 2.

«Årsmøte holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 8 ukers varsel. Forslag på saker sendes fylkeslaget og forslag på kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. I landsmøteår sendes forslag på landsmøtedelegater til fylkesstyret innen samme frist. Fylkesstyret innstiller overfor fylkesårsmøte.»

 

Frist for innsending av forslag blir da 18. februar 2023.

 

Saksliste med sakspapirer i henhold til pkt. 8, faste årsmøtesaker, samt valgkomiteens innstilling, gjøres kjent for lagene senest 2 uker før årsmøtet.

Sakspapirene får delegatene og andre utlevert under registreringen før årsmøtet åpnes.

 

Det er sendt ut oversikt over representasjon for lokalforeninger/BURG etter bergningsgrunnlag på betalte medlemmer pr. 31.12.22. Inntil 100 medlemmer gir rett til 2 delegater og fra 101 til 400 medlemmer gir rett på 3 delegater.

 

Medlemskontingenten skal være betalt. Fylkeslagets styre er ikke stemmeberettiget ved behandling av årsberetning og regnskap.

Påmeldingskjema og invitasjon til kurs før årsmøte sendes ut i løpet av februar.

 

Velkommen til årsmøte i Bodø!

 

Med vennlig hilsen

Nordland fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund