Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Nordland / Interessepolitikk i Nordland
Støtt oss

Interessepolitikk i Nordland


Skrevet av: Nordland / Publisert: 28.11.2019 / Oppdatert: 17.10.2022


Interessepolitikk er en viktig del av våre oppgaver som tillitsvalgt. Norsk Revmatikerforbund er en stor pasientorganisasjon og derfor har vi en viktig stemme. Den må vi bruke!

I Nordland  jobbes det aktivt med interessepolitikk; i mange av våre lokallag og i fylkeslaget.

Flere lokallag jobber og har jobbet opp mot kommunen for å få på plass tilbud om trening i varmtvannsbasseng der de bor. Nå er det Øksnes revmatikerforening, Narvik og omegn revmatikerforening og Sortland revmatikerforening som jobber hardt for å få nettopp dette på plass.

Åse Senning, styremedlem i fylkeslaget, besøkte Sortland revmatikerforening for å delta på  et møte rundt varmvannsbassenget og hadde et innlegg der hun fremmet viktig punkter i Remus Rapporten rundt denne saken. Også på vår tillitsvalgtsamling i november hadde Åse et informativ innlegg om Remus rapporten. Nå er hun invitert til et årsmøte i et av våre lokallag for å ha innlegg om Remus Rapporten der. Viktig arbeid!

Et av våre lokallag skiller seg ut med glimrende arbeid rundt interessepolitikk: Meløy revmatikerforening. Vi er veldig stolte av arbeidet de har gjort og vil gjerne dele hvordan de jobbet mot kommunevalget i 2019. Vi håper å kunne inspirere andre lokallag med dette. Meløy kommune har en frisklivssentral som de er godt fornøyd med. Arbeidet mot kommunevalget ble delt opp i 6 bolker:

Forberedelser:

 • Innhente valgprogrammene til de politiske partiene, finne ledere og mailadresser til disse.
 • Gjennomgå folkehelseprofilen til Meløy kommune med fokus på muskel- og skjelettplager.
 • Bruke/sammenfatte tidligere uttalelser som er publisert.

Møte med leder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Greit å få et innblikk i hva de gjør, og om de blir tatt på alvor
 • Kan vi bidra mer aktivt?
 • Kan vi samarbeide med andre organisasjoner? Hvem er aktive?

Lage et innspill til politikerne.

 • De satte opp «alle» ønskene de hadde så realistisk som mulig
 • Disse ble prioritert strengt, klokt, strategisk, ifht hva partier allerede hadde tatt med i sin plan
 • Skrivet skulle være kort og konkret
 • De sendte sine innspill på mail til alle partiene.

Lokalavisen.

 • I midten av august ble det skrevet et innlegg hvor de presenterte foreningen og det interessepolitiske arbeidet, og la ved «kravene» til politikere.

Lokalavisen.

 • I slutten av august håpet de å få en reportasje om deres interessepolitiske arbeid i avisen, men det ble ikke noe av.

Evaluering.

 • De fikk tilbakemelding på mail fra samtlige politiske partier som takket revmatikerforeningen for sine innspill. Noen parti var allerede ferdig med sin program, men de lovte å ta de med i den videre prosessen.
 • De fikk telefon fra flere partier som ønsket mer informasjon.
 • Et parti ba om et telefonmøte slik at de virkelig kunne få «kjøtt på beina»
 • Flere av innspillene er tatt med i den politiske plattformen til det nye kommunestyret.
 • De valgte å gi tilbakemelding til kommunen om at de må være mer aktiv ifh til å gi organisasjoner og foreninger informasjon om rådene når det skal velges representanter.

Kommunevalget ble avsluttet, men ikke arbeidet til Meløy revmatikerforening. Nå skal de følge opp, og holde «poteten» varm!

Inspirasjon til neste valg? Du finner det her!