Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Agder / Mannfolkprosjektet
Støtt oss

Mannfolkprosjektet


Skrevet av: Agder / Publisert: 15.09.2016 / Oppdatert: 16.09.2016


FYLKESLAGETS MANNFOLKPROSJEKT 2016

SYKKELTUR TIL SKAGEN, FREDAG 26. – SØNDAG 28. AUGUST 2016

 

NRF Agder har registret 113 mannlige medlemmer i Aust-Agder, og 218 i Vest-Agder, totalt 331

mannlige medlemmer i Agderfylkene. Disse ser man meget lite til, bare unntaksvis deltar de på

arrangementer, og enda færre er aktive i styre og stell i lokalforeningene. I et forsøk på å lokke noen

av disse frem søkte Fylkeslaget om prosjektmidler til et Mannfolkprosjekt. Valget av aktivitet falt

etter hvert ned på en sykkeltur til Skagen. Tanken var at det skulle være et attraktivt opplegg, det

skulle være moro, sosialt, og ikke for fysisk slitsomt med tanke på aldersfordelingen blant de

mannlige medlemmene. Videre, for at økonomien ikke skulle være et hinder for deltagelse, var

Fylkeslaget var forberedt på å sponse prosjektet med ekstra midler utover tildelte prosjektmidler.

Invitasjon ble sendt ut til de mannlige medlemmene. Responsen var ikke overveldende, så

påminnelse ble sendt ut. Resultatet ble at rundt 16 personer meldte sin interesse. Tidspunkt for turen

ble valgt til helga 26. – 28. august. Men etter runden med bindende påmelding satt man bare igjen

med 7 påmeldte. Begrunnelsene for frafallene var mange, fra reisefravær og jakt og fiskesesong til

sykdom, operasjoner og behandlingsreiser. Når ytterligere en av de påmeldte fikk kalde føtter etter en

testtur på sykkel sto vi igjen med 6 deltagere.

 

Turen ble gjennomført til alles tilfredshet. Med flott vær, sykler leid fra Hirtshals, følgebil for

bagasjetransport og sikkerhetstiltak med tanke på helseplager etc. gikk etappen til Skagen uten uhell

av noen slag. Overnatting i leilighet i Skagen – noe kummerlig, men byen ellers var full av svensker

og nordmenn, slik at det ikke var annet å oppdrive. Men en positiv holdning blant deltagerne, blant

annet til selv å lage frokost med innkjøpte matvarer hjalp. I tillegg til den kjente Fiskebrygga ble bl.a

Den Tilsandede Kirke, Grenen og Skagen Museum besøkt. Og deltagerne fant hverandre. Til tross for

et aldersspenn fra 46 til 71 år ble oppholdet meget hyggelig, vi gikk godt overens, og gruppen var

udelt positive til opplevelsen.

 

Returen gikk med buss tilbake til Hirtshals. Næringsdrivende i Skagen har forlengst innsett at de

tilreisende ikke alltid ser frem til en lang sykkeltur tilbake til Hirtshals, ofte i dårlig vær med dårlige

muligheter til omkledning før man er på ferja, og har derfor etablert rimelig returtransport til

Hirtshals på søndag, både med og uten sykler. Et flott tiltak.

 

En av tankene bak dette prosjektet var å prøve å sette opp et lite nettverk blant mannlige NRFmedlemmer

i Agder. Med så få deltagerne kan man knapt nok si at dette ble oppnådd. Men 2 av

deltagerne fra Kristiansandsområdet fant i det minste sammen med en deltager fra øst-fylket, med

alvorlige intensjoner om fortsatt kontakt, gjensidig besøk og kanskje gjentagelse av årets prosjekt

neste år.