Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Agder / Menn og kronisk sykdom
Støtt oss

Menn og kronisk sykdom


Skrevet av: Agder / Publisert: 19.05.2016 / Oppdatert: 16.09.2016


NRF Agder fylkeslag har fått 30 000,- kr til prosjektet "Menn og kronisk sykdom - et nettverk" gjennom Extraekspress.

Menn rammes også av muskel og skjelettplager, på lik linje som kvinner. Til tross for det så er menn mindre aktive enn kvinnelige medlemmer. For å kunne tilby et helhetlig tilbud, for både menn og kvinner,  har fylkeslaget  nå fått bevilget 30 000 kr til prosjektet «menn og kronisk sykdom – et nettverk».

Tilbakemeldinger fra menn er at de har ønske om å møte andre menn i samme situasjon. Erfaringsmessig så er menn dårligere til å komme seg tidsnok til legen og det tar ofte lengre tid for menn og snakke om deres helsemessige utfordringer. Derfor har vi samlet sammen to-tre menn i Agder som kan være deltakende og sentrale i å gjennomføre en aktivitet for menn gjennom et mannsnettverk i en kvinnedominert organisasjon.

Formålet er å øke engasjementet og mestring hos menn med muskel og skjelettplager

Arrangere et nettverksmøte for menn med muskel og skjelettplager. Etter innspill fra medlemmer har det kommet frem at flere ønsker å møte andre i samme i situasjon. I NRF Agder er det store flertallet av tillitsvalgte kvinner, og det er stor del kvinner som møter opp på medlemsmøter. Vi ønsker en aktivitet for å få i gang aktiviteter og idedugnad på hvilke endringer/konkrete tiltak som må til for at mennene også skal bli aktive og deltakende.

Vi gleder oss til fortsettelsen