Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Telemark / Nye gode nyheter om Reuma Sol
Støtt oss

Nye gode nyheter om Reuma Sol


Skrevet av: NRF Telemark / Publisert: 15.02.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


Intensjonsavtale om utleie av ReumaSol er inngått, og det er nye muligheter for medlemmene våre til å komme til Reuma Sol når samfunnet kommer i normalt gjenge igjen.

Det er nå underskrevet en intensjonsavtale med et spansk selskap som vil sørge for drift på Reuma-Sol i 10 år framover.

Styret i Reuma Sol Eiendom arbeider fortsatt intenst for å bevare eiendommen og oppfylle landsmøtets vedtak 10.10.20.
Intensjonsavtale
Vi har funnet at beste løsning er å leie eiendommen bort til andre drivere. Det er nå underskrevet en intensjonsavtale med et spansk selskap som vil sørge for drift på Reuma-Sol i 10 år framover, slik at våre medlemmer igjen kan komme til Reuma-Sol når myndighetene tillater det. Denne intensjonsavtalen er forelagt vårt forbundsstyre til godkjenning, og den blei enstemmig godkjent. Det betyr at vi nå er godt i gang med å få den detaljerte avtalen med leietaker på plass.

Vi har nå fra 2021 måttet bruke av de innsamlede midlene for å betjene renter og andre utgifter som påløper på eiendommen. Vi er svært takknemlig for at dere alle er med på denne dugnaden!
Slik det ser ut vil vi kunne betjene utgiftene framover inntil leietaker suksessivt overtar eiendommen og gir oss inntekter. Men vi vet også at mange fylkes- og lokallag vil ta opp dette på sine årsmøter og bidra med støtte. Dette er viktig for oss, vi trenger fortsatt støtte!
Dette er den informasjonen vi kan gi dere så langt, men vi kommer tilbake med ny informasjon til dere så snart vi har noe nytt.