Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Nordland / Private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge
Støtt oss

Private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge


Skrevet av: Nordland / Publisert: 08.03.2022 / Oppdatert: 17.10.2022


Utviklingen går feil vei!

Mennesker med revmatiske sykdommer har et stort behov for veiledning og oppfølging til å være i fysisk aktivitet. Trening som medisin er en viktig del av mestring i hverdagen. Tilbud om behandling og rehabilitering bidrar til økt livskvalitet, samt muligheten for å være yrkesaktiv. Et åpenbart mål for både samfunn og individ er at man skal være mest mulig deltagende i samfunnet selv om man har en kronisk sykdom. Et viktig verktøy til å nå dette målet er tilbud om behandling og rehabilitering. Noen viktige tall her er:

  • Personer med sykdom i muskler, skjelett og bindevev (les; revmatiske sykdommer) utgjorde i perioden 2007-2014 mellom 36% og 46% av alle pasienter som ble behandlet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene i Norge

 

  • De inflammatoriske sykdommene har den alvorligste prognosen

 

  • De ikke-inflammatoriske sykdommene opptrer med en hyppighet som kan være om lag 10 ganger større enn de inflammatoriske

 

  • Tall fra Helsedirektoratet/Samdata viser at i perioden 2007-2014 har antall pasienter med sykdommer i muskler, skjelett og bindevev (les: revmatiske sykdommer) som har vært på døgnbehandling i private rehabiliteringsinstitusjoner gått ned fra 14.600 til 9.100. Denne nedgangen, på 5.500 pasienter, betyr at mer enn hver tredje behandlingsplass er forsvunnet!

 

  • I avtalen mellom Helse Nord og de private rehabiliteringsinstitusjonene, gjeldende fra 01.01.2015 ser vi at for inflammatoriske revmatiske sykdommer er situasjonen uforandret sammenlignet med perioden før 2015. Men for ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommer og rehabilitering etter proteseoperasjoner så er det reduksjoner med henholdsvis 26% og 34%.

 

Tilbudet av både terapibasseng og tilgang til fysioterapeut i kommunehelsetjenesten oppleves som altfor dårlig eller mangelfull. Det er mangel på kompetanse innen muskel- og skjeletthelsesykdom i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Behandlingstilbudet ute i kommunene er underdimensjonert og av svært varierende kvalitet.

Derfor er det svært viktig å beholde de tilbudene vi har for rehabilitering på rehabiliteringssentre, for eksempel Nordtun Helserehab, Valnesfjord Helsesportsenter, Helgeland rehabilitering i Sømna, Vigør rehabiliteringssykehus i Tromsø og opptreningssenteret i Finnmark. Antall rehabiliteringsplasser har blitt redusert de senere årene, og oppleves som for få til å dekke behovet til våre medlemmer. Tilbakemeldinger vi får er at det er stadig økende avslag på søknad om behandling og rehabilitering. Økning i antall avslag kommer gjennom vurderingsenheten. Avslaget kommer selv om revmatologer og fysikalskmedisinere mener det er nødvendig med hyppige opphold på rehabiliteringsinstitusjon for personer med revmatisk sykdom, og spesielt de med inflammatorisk revmatisk sykdom.

Her kommer noen viktige tall ift søknader og avslag ved de fire helseregioner:

Årsrapportene fra de fire regionale vurderingsenhetene ligger ute på nettet og de viser en betydelig avslagsprosent ved søknad om opphold på en privat rehabiliteringsinstitusjon.

I Årsrapport for 2020 fra Regional vurderingsenhet i Helse Nord kan vi lese at det var 50% avslag på søknader for personer med inflammatoriske revmatiske sykdommer og mens det var hele 58% avslag på søknader for personer med ikke-inflammatoriske diagnoser. De store avslagsprosentene viser at det er et stort behov for behandling ved private rehabiliteringsinstitusjoner for personer med sykdommer i muskler, skjelett og bindevev (les; revmatiske sykdommer).

På NRF’s hjemmeside kan vi lese at det er over 200 revmatiske diagnoser. Så vet vi at følgende 4 diagnoser kommer inn under Behandlingsreiser til utlandet; barneleddgikt, leddgikt, Bekhterevs sykdom og psoriasisleddgikt. Da er det minst 196 andre diagnoser som må få sin rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ved å søke på opphold ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Og dette gjelder inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer/vaskulitter og den den meget store gruppen med ikke-inflammatoriske diagnoser. Disse to gruppene har i årevis trofast og lojalt stilt opp bak Norsk Revmatikerforbund sine krav om flere plasser på Behandlingsreiser til utlandet.

Muligens må vi nå starte arbeidet med å stoppe en langvarig nedgang i antall behandlingsplasser ved de private rehabiliteringsinstitusjonene i NRF?

I NRF Nordland fylkeslag har vi rehabilitering på dagsorden! Vi kommer til å følge opp videre og fortsetter å stille spørsmål for å belyse behovet av våre medlemmer.