Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Hedmark / Protest mot nedleggelse av terapibassenget!
Støtt oss

Protest mot nedleggelse av terapibassenget!


Skrevet av: Hedmark / Publisert: 18.01.2024 / Oppdatert: 18.01.2024


Akershus Universitetssykehus HF har nylig varslet avvikling av terapibassenget ved Ahus Kongsvinger, fra 31 mars i år. I 2023 ble revmatologisk avdeling nedlagt ved sykehuset, og de rundt 300 brukerne av terapibassenget, har fryktet at også det ville forsvinne. 10. januar ble det derfor holdt et åpent møte om saken.

Arrangør av møtet var NRF Hedmark Fylkeslag ved fylkesleder Stine W. Dahl, lokallagsleder i Kongsvinger Revmatikerforening Bjørn Åslie, lokallagsleder i Eidskog Revmatikerforening Tove Embre og lokallagsleder i Grue Revmatikerforening Mona Moen Eriksen.

Det var 44 deltakere (også fra Landsforbundet for slagrammede og noen ikke tilknyttet noen forening).

Fylkesleder Stine W. Dahl innledet med å redegjøre om bakgrunn for møtet, brev som NRF Hedmark Fylkeslag har sendt Ahus, og svarbrev fra administrerende direktør Øystein Mæland. Nedleggelsen begrunnes økonomisk, med et behov for opp mot en halv million kroner for vedlikehold i 2024.

Fylkesleder kommer til å sende et nytt brev, og etterspørre om ikke inntekter kan finansiere dette på noe vis. Kutt har rammet pasientgruppen hardt, etter at revmatologisk avdeling ble avviklet i 2023. Pasienttransport har heller ikke klart å inngå noen avtale om transportordning for menneskene det gjelder. Fylkesleder vil også ta kontakt med FFO Innlandet.

Følgende innspill kom fra de fremmøtte:
Sykehuset renoverte bassenger under koronapandemien.
Revmatologi ved Kongsvinger sykehus har en over 60 år lang historie, og avviklingen nå kan handle mer om vilje enn om økonomi. Ahus ønsker ikke å prioritere revmatologi ved Kongsvinger. Utfra erfaring med økonomien med terapibassenget, er det mye mulig å øke inntjeningsgrunnlaget.
Det oppfattes som at økonomiargumentet på nedleggelse av revmatologisk avdeling ikke holder helt, da transport av pasientene til andre sykehus er svært dyrt.
Det kan være svært god samfunnsøkonomi å drifte terapibassenget ut fra den fysiske treningen og livskvalitet det gir brukerne. Mange pasientgrupper bruker bassenget, også kreftpasienter.
Det er varmtvannsbasseng ved Kongsbadet. Noen av brukerne har prøvd dette tilbudet, men bassenget holder ikke samme temperatur, og det er ikke tilrettelagt for pasienters behov. Det er mange gjester der, og ofte mye støy fra små barn. De besøkende erfarte derfor å bli tappet av energi.
Fremmøtt lokalpolitiker ønsker å ta opp saken lokalt, for å skaffe penger til veie for de mange pasientgruppene som trenger bassenget.
Glåmdalen har tatt kontakt med Eidskog Revmatikerforening, og ønsker å lage en sak/serie.

Fylkesleder i NRF Hedmark oppfordrer fremmøtte til raskt å:
– ta kontakt med brukerutvalget ved sykehuset
– skrive leserinnlegg til avisene
– ta kontakt med de kommunale rådene i nærkommunene
– ta kontakt med de kommunale eldrerådene
– stille spørsmål i kommunestyrerenes åpne spørretimer, der det er mulighet for det
– snakke med:
* lokalpolitikere du kjenner
* fylkespolitikere du kjenner
* sykehusledere (toppledelse)
* pasientorganisasjoner på lokalnivå

————————–