Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Sør / Retningslinjer for støtte til behandlingsreiser i regi av Oppdal Revmatikerforening
Støtt oss

Retningslinjer for støtte til behandlingsreiser i regi av Oppdal Revmatikerforening


Skrevet av: Oppdal / Publisert: 07.02.2023 / Oppdatert: 07.02.2023


Retningslinjer for støtte til behandlingsreiser i regi av Oppdal Revmatikerforening

Norges- og Oppdal Revmatikerforening organiserer hvert år diverse behandlingsreiser gjennom året. Dette er verdifulle tiltak for alle våre medlemmer. Oppdal Revmatikerforening ønsker å bidra med midler til medlemmene gjennom å støtte medlemmer med å dekke noe av kostnaden man måtte ha i forhold til selve reise/oppholdskostnad.

Norges Revmatikerforbund har også midler man kan søke for å dekke deler av utgiftene. Disse midlene må medlemmet søke på og få svar på før lokalforeninga kan behandle søknad om midler. Lokalforeninga vil være behjelpelig med å søke sentralt.

I løpet av året søker også lokalforeningen om midler fra diverse legat, organisasjoner osv. De midlene som vi da får, går uavkortet til det de er øremerket for, for eksempel, revmauka på Savallen. Deler av prisen for reise/opphold dekkes da av de øremerkede midlene, slik at totalprisen for hvert enkelt medlem blir lavere enn den opprinnelige kostnaden.

  1. Det kan søkes støtte til behandlingsreiser i Revmatikerforeningens regi.
  2. Det skal søkes om støtte sentralt før man søker lokalt. Vedtak på støtte sentralt skal ligge ved søknaden som sendes lokalt.
  3. I søknadsbrevet skal det være en oversikt over kostnad på reise/opphold og hva man eventuelt har fått fra sentralt hold.
  4. Det gis inntil 20 % av netto kostnad for medlemmet i støtte fra lokalforeningen under forutsetning av at foreningen har midler tilgjengelig.
  5. Oppdal revmatikerforbund har egen konto for bruk til behandlingsreiser. Styret vedtar fortløpende hvilke inntekter som skal føres ditt.

 

Eksempel:

Behandlingstur til Savallen: merk at summene ikke er reelle, men kun ment for å vise regnestykket.

Total kostnad pr. medlem                                         kr. 5000
Øremerkede midler fordelt på antall deltakere       kr. 1000
Støtte fra sentralt hold                                              kr.   0
Kostnad for medlem                                                 kr. 4000
20 % av kr. 4000 støtte fra lokalforening                  kr.  800

Turen vil da koste medlemmet kr. 3200

 

Behandlingstur til Alfa Oasis: merk at summene ikke er reelle, men kun ment for å vise regnestykket.

Total kostnad medlem                                              kr. 12000

Øremerkede midler fordelt på antall deltakere       kr.   0
Støtte fra sentralt hold (Frank Laugens fond)           kr. 4000
Kostnad for medlem                                                 kr. 8000
20 % av kr. 8000 – støtte fra lokalforening               kr. 1600

Turen vil da koste medlemmet kr. 6400

 

Søknad sendes e-post til Johanne Foss: johanne.foss@oppdal.com eller melding til Johanne på

mob: 938 17 041