Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Telemark / Seminar om pårørenderollen
Støtt oss

Seminar om pårørenderollen


Skrevet av: NRF Telemark / Publisert: 20.11.2017 / Oppdatert: 22.11.2017


FFO Telemark og NRF Telemark inviterte medlemmer og andre interesserte til kveldsseminar med tema: «Den ensomme pårørenderollen» 15. november 2017,kl. 16.00 – kl.20.00 på Skagerak Arena, Skien Rita Andersen ønsket velkommen på vegne av begge organisasjonene.

Gun Inger Heibø fortalte historien om sitt liv sammen med ektemannen Svein, som fikk diagnosen MS for ca. 18 år siden. De har vært gift i 29 år og har 2 barn – og en hund.
Hun har full jobb som fengselsbetjent.
I tillegg til å være pårørende til Svein, er de også begge pårørende til en av sine sønner som sliter med en uavklart diagnose.
Hun oppfordret legene og helsepersonell om å snakke med, og inkludere de pårørende. At det er viktig å gi god informasjon. Videre oppfordret hun også NAV til å se helheten rundt pasienter/pårørende.
Det var en sterk historie som ble formidlet fra hennes ståsted som pårørende.
Deltakerne satte stor pris på Gun Inger Heibøs ærlige innlegg.
Innlegget gjorde et stort inntrykk på deltakerne.

Neste foredragsholder var:

Sosionom Titti Huseby, fra Borgestadklinikken.
Barn som pårørende.
Titti Huseby tok opp hvor viktig det er at barna blir sett i sin situasjon som pårørende, og at samfunnet gir et helhetlig tilbud til familier med sykdom i familien. Vi må også våge å gi barna nødvendig info.
Barn er lojale og tar ofte på seg et stort ansvar innad i familien, og det viser seg at det barna ofte ønsker er praktisk avlastning i familien. De prøver å kompensere for de voksne, og setter egne liv på vent.
Derfor er det viktig med oppfølging over tid, og at dette gjøres med tverrfaglig innsats som blir koordinert.
Deretter snakket:
Fylkesleder Lillian Elise Esborg Bergane, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund
Telemark, og Ronny Dalene, overlege Sykehuset Telemark HF, palliativ enhet.
Morgendagens omsorg- Helsepersonells tanker rundt inkludering av pårørende
som en ressurs.
Lillian Elise Esborg Bergane tok opp hvor viktig det var å føle seg verdsatt som
helsepersonell, og fortalte en gripende historie om hennes første jobb i
hjemmesykepleien. Hun fortalte om hvor viktig det første møtet med pasienten og
pårørende var, og hvordan det preget et godt samarbeid videre. Avklaring av
forventninger er også viktig påpekte hun.

Hun mente at pårørende er en stor ressurs og at de pårørende gjør ca 50% av
omsorgsarbeidet som blir utført idag. Hun opplyste også om at alle pårørende har
rett til veiledning, og må inkluderes. De pårørende kan også snakke med
behandlere om allerede kjent informasjon, og alle behandlere kan lytte til hva de
pårørende ønsker å snakke om, uten at taushetsplikten brytes. Samtykke- erklæring
er også en sentral del av pasient-pårørende og behandler rollen.
Ronny Dalane-
som jobber med uhelbredelig syke, påpekte hvor viktig det er å møte alle de
impliserte hjemme, og se alle som blir påvirket av sykdommen. Han mente det var
avgjørende å inkludere de pårørende i planer og beslutninger, for å skape en
nødvendig trygghet.
Han mente også at de pårørende ikke må tas for gitt, og at det ikke er en selvfølge at
de pårørende alltid makter å pleie sine nærmeste hjemme.
Se vedlagte presentasjoner.

Førsteamanuensus Trude Gøril Klevan, Høgskolen Sørøst Norge,
Vi har også en historie – om å være pårørende til personer i psykisk krise.
Hun tok opp at de pårørende ofte lever i stor uforutsigbarhet, og at de pårørende også trenger noe som gir dem påfyll av energi, og mulighet il å ta vare på seg selv i en krevende situasjon som ofte varer over lang tid.

Se presentasjon

Seminaret ga god innsikt i pårørende rollen fra flere sider. Det ble formidlet sterkt og
tydelig at pårørende rollen må vektlegges og inkluderes. Behovet for å få
informasjon og gi informasjon må håndteres bedre enn i dag. Dette er viktig i
utredning, behandling og rehabilitering. Pårørende er en viktig resurs som må lyttes
til, og dette burde inngå i en enhetlig plan.

FFO Telemark og NRF Telemark takker foredragsholderne for faglig sterke innlegg,
som vi håper vil være starten på et større fokus og videre oppfølging av temaet.

 

For mer informasjon om temaet se: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet