Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Telemark / Skal du søke om støtte til Helsereise? Her finner du søknadsskjema!
Støtt oss

Skal du søke om støtte til Helsereise? Her finner du søknadsskjema!


Skrevet av: NRF Telemark / Publisert: 05.03.2016 / Oppdatert: 28.09.2016


Telemark fylkeslag sin solidaritetskasse, har som mål er å gi økonomisk støtte til medlemmer som ønsker å dra på egenfinansiert behandlingsreise. Solidaritetskassen bygges opp ved at det årlig avsettes et beløp, tilsvarende 2 % av kontingentrefusjonen for inneværende driftsår. Vi har laget et eget søknadsskjema, for deg som ønsker å søke om støtte til Helsereise fra fylkeslaget.

Økonomisk støtte kan tildeles ut fra følgende kriterier:

  1. Fylkeslaget gir støtte til egenfinansiert helsereiser, fortrinnsvis til Reuma-Sol, Spania.
  2. Det er fire søknadsfrister pr. år:  1. januar – 1. april – 1. august – 1. oktober
  3. Søker må ha betalt medlemskontingent for inneværende år, samt ha vært medlem i minst ett år, før støtte kan innvilges.
  4. Stønad kan kun gis annethvert år.
  5. Det må søkes støtte før reisen har funnet sted.
  6. Søknad skrives på eget søknadsskjema.
  7. Søknad må inneholde kopi av ligningen. Ligningsattest er ikke tilstrekkelig.
  8. Hvis ledsager er nødvendig, kreves det dokumentasjon fra lege.
  9. Skulle det vise seg at turen ikke blir gjennomført, må støtten tilbakebetales i sin helhet.
  10. Søknadsskjema og kopi av ligning skal sendes til telemark@revmatiker.no eller NRF Telemark, Blekebakkveien 1, 3725 Skien.

 

2016 Søknadsskjema Helsereiser