Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Smertemeistring tema på lokallagssamlinga
Støtt oss

Smertemeistring tema på lokallagssamlinga


Skrevet av: Sogn og fjordane / Publisert: 05.11.2016 / Oppdatert: 06.11.2016


Nær 30 tillitsvalde frå heile fylket deltok på årets lokallagssamling i Sogn og Fjordane.

Årets lokallagssamling For NRF i Sogn og Fjordan går av stabelen på Thon hotel Jølster på Skei laurdag 5. og søndag 6. november. Ei samling der om lav 30 medlemer frå alle deler av fylket deltek.

Som fagleg påfyll på lokallagssamlinga denne gongen, hadde me valt smertemeistring. Først gjennom ei fagleg tilnærming presentert av samfunnsmedisinar Terje Kjer. Kjer, som har bakgrunn som kommunelege i Luster og frå sjukehuset Innlandet på Hamar, byrja i haust ved Førde Sentralsjukehus.

Alternativ

Som ei oppfølging av det Terje Kjer orienterte om, fortalde Edel Olstad om erfaringane frå smertemeistringskurset som Sogn frisklivssentral  og Sogndal/Leikanger revamtikerforening heldt i Gaupne i haust.

Ein annan måte å meistra smertekvardagen på kan vera Mindfulness yoga og meditasjon. Ei alternativ smertemeistringsform Merethe Vedvik i Eid revmatikerforening har byrja praktisera, og som ho orineterte om på samlinga.

Organisasjonsarbeid

Elles fekk deltakarane ei orientering om Funksjonshemmas fellesorganisasjon (FFO) ved fylkessekretær Tone Sandvik.

Søndag stiller fylkelseiar Ralf Einar Johannessen i Fagforbundet for å snakka om organisasjonsarbeid. Det er også sett av tid til den nye fylkessekretæren i NRF Sogn og Fjordane, Berit Berger-Nilsen, slik at ho får høve til å presentera seg for medlemene.