Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Sogndal og Leikanger Revmatikerforening
Støtt oss

Sogndal og Leikanger Revmatikerforening


Skrevet av: Sogn og fjordane / Publisert: 06.03.2016 / Oppdatert: 16.09.2016


Her er informasjon om noko av det Sogndal og Leikanger Revmatikerforening driv med.

Siste årsmøtet vart arrangert 23.februar 2016. Det møtte 22 medlemmer.
Styret vart då sett saman slik: Leiar Edel Olstad, nestleiar: Kari Hagelin, sekretær Audny Røysum, kassserar Guro Henjesand, styremedlem Aud Andersen,  første vara: Helene Hylseng, andre vara: Bjørg Rimeslåtten

Laget vart skipa i 1983 og har no om lag 100 medlemer frå kommunane Sogndal og Leikanger.

Varmtvassbading

Me har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall. Der kjøper me tenestene hjå fylkeskommunen, som skaffar oss badevakter som studerer helse og idrett ved høgskulen.
Badetilbodet er ope for alle som har nytte av å få trene i det varme vatnet på om lag 34 grader. Bassenget er ope i for oss i 2 timar og sjølve treninga er på ca 40 minuttar Det er også badstove tilgjengeleg for dei som ønskjer det.
Me samarbeider med Sogn frisklivssentral som bruker tilbodet for sine medlemmer.

Tidspunkt:
Oddetalsveke: Søndag fra kl 1100-1300.
Partalsveke: laurdag fra 1400-1600.
Frå medio september til medio april.

Me har planar om å halda eit medlemsmøte til hausten. Då leiger me inn forelesarar som gjev oss nyttige tips i kvardagen. Sist haust hadde me med oss ein fysioterapeut som lærte oss korleis smerter verkar på kroppen og korleis me sjølve kan påverke dette.

Andre aktivitetar

Me har også i mange år arrangert bade-og dansetur til Skei 1-2 gonger pr. år. Målet er å få til ein gong i 2016. Etter kvar badesesong har me invitert til felles middag.

Haustsesongen avsluttar me nær jul og følgjeleg er det julemiddag på prorammet då. Om våren tek me ein felles lunch på ein resteurantane i Sogndal etter siste søndagsbadinga

Me sender også delegatar/medlemer til arrangement som Fylkeslaget arrangerer. På helgesamlinga i 2015 deltok åtte av medlemene. Me er heldig som har ein av medlemene med maxitaxi som stiller den til rådighet når me dreg på turar.

Edel Olstad
– leiar –