Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Sogndal og Leikanger Revmatikerforening
Støtt oss

Sogndal og Leikanger Revmatikerforening


Skrevet av: Sogn og fjordane / Publisert: 06.03.2016 / Oppdatert: 19.09.2021


Her er informasjon om noko av det Sogndal og Leikanger Revmatikerforening driv med.

Laget vart skipa i 1983 og har no om lag 100 medlemer frå kommunane Sogndal og Leikanger.

Varmtvassbading

Me har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall. Der kjøper me tenestene hjå fylkeskommunen, som skaffar oss badevakter som studerer helse og idrett ved høgskulen.
Badetilbodet er ope for alle som har nytte av å få trene i det varme vatnet på om lag 34 grader. Bassenget er ope i for oss i 2 timar og sjølve treninga er på ca 40 minuttar Det er også badstove tilgjengeleg for dei som ønskjer det.
Me samarbeider med Sogn frisklivssentral som bruker tilbodet for sine medlemmer.

Hausten 2021 / våren 2022   Sundag kl 11 – 13
Hausten 2021                      Våren 2022
5 Sept                                    16 Jan
19 Sept                                  30 Jan
3 Okt                                      13 Febr
17 Okt                                    27 Febr
31 Okt                                    13 Mars
14 Nov                                   27 Mars
28 Nov
12 Des

Andre aktivitetar

Me har også i mange år arrangert bade-og dansetur til Skei 1-2 gonger pr. år.
Etter kvar badesesong har me invitert til felles middag.

Me sender også delegatar/medlemer til arrangement som Fylkeslaget arrangerer.