Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Sør / Temamøte 01. Nov om hverdagsmestring med foredrag
Støtt oss

Temamøte 01. Nov om hverdagsmestring med foredrag


Skrevet av: Malvik / Publisert: 30.10.2023 / Oppdatert: 30.10.2023


Temamøte 01. Nov om hverdagsmestring med foredrag

Vi får besøk av Martin Tjugen som er ergoterapeut og fagleder for hverdagsmestringsteamet i Malvik Kommune. Han har med seg Andrina Alfred-Arntzen som er fysioterapeut. Det vil bli både foredrag og en utstilling på ulike hjelpemidler og søknadsprosesser i forbindelse med dette.

Dato: 01. November
Sted: Vikhammer skole (barneskole), Amfiet, Malvikveien 303
Program:
18:00-19:00: Fingertrening
19:00-20:00: Foredrag
Det vil bli åresalg, kaffe og sosialt samvær og trekning fra åresalget.
Åpent for alle. Velkommen
——-
Faktaboks om hverdagsmestringsteamet
Hverdagsmestring er et tidsavgrenset rehabiliteringstilbud med fokus på å mestre dagliglivets gjøremål.
Hverdagsmestringsteamet er tverrfaglig sammensatt og består av ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier og sykepleier. Sammen skal teamet hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet. Teamet samarbeider tett med bruker og bistår i opptrening og eventuelt tilrettelegging av bolig. Hensikten med hverdagsmestring er at bruker skal oppleve økt mestring i hverdagen og det tverrfaglige teamet vil bidra til at bruker når sine mål.
——-
Ved spørsmål, kontakt Mari Bjørnstad på 41330175 eller maribjornstad68@gmail.com

mvh,
styret i Malvik Revmatikerforening