Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Troms / Uttalelse om pasientreiseordningen
Støtt oss

Uttalelse om pasientreiseordningen


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 04.08.2016 / Oppdatert: 16.09.2016


Nåværende ordning blei opprettet i september 2009 i den hensikt å bedre og å samordne pasienters reiser til og fra behandlingsted og spesialisthelsetjeneste. Ordningen har vært praktisert i sju år med varierende erfaringer for brukerne.

Årsmøteuttalelse fra Troms fylkeslag
Vedtatt av fylkeslagets årsmøte 2016

Trykket i Nordlys torsdag 4. august 2016.

PASIENTREISEORDNINGEN

Nåværende ordning blei opprettet i september 2009 i den hensikt å bedre og å samordne pasienters reiser til og fra behandlingsted og spesialisthelsetjeneste. Ordningen har vært praktisert i sju år med varierende erfaringer for brukerne.

Vedtaket om denne organiseringen innebar at reiseoppgjør ble flyttet fra pasientens lokale NAV kontor til et sentralt kontor for hele landet, lokalisert til Skien.

For brukerne oppleves denne endringen som en langt fra tilfredsstillende ordning og som har ført til:

– Manglende nærhet og kjennskap til lokal geografi hos saksbehandler, og kunnskap om offentlige transportmuligheter, blir fraværende i vurderingen av reiseregninger.

– Frustrasjoner, misforståelser og oppgitthet blir resultatet for pasienten, en tilleggsbelastning til sykdom og bekymringer, især ved slitsomme reiser til sykehus og spesialisthelsetjeneste.

– Brukerne opplever også at legens valg av pasienttransport tilsidesettes under henvisning til offentlig, rutegående transport beskrevet i rutetabeller. Avstand fra hjem til nærmeste på-/avstigningsmulighet kan mange ganger være flere kilometer uten at dette blir tilstrekkelig vektlagt.

– For kronisk syke, som har behov for hyppig kontakt med behandler, blir de personlige utlegg for reiser ofte så store at nødvendige legebesøk, i ytterste konsekvens, må velges bort.

– Med stort sett bare muligheter til henting og føring av reiseregninger på nettet, utelukkes en stor gruppe pasienter med manglende kompetanse som nettbrukere.

NRF Troms Fylkeslag har mottatt flere bekymringsmeldinger om at respekten for pasientene er blitt borte, og at de økonomiske faktorene bestemmer og blir vektlagt.

NRF Troms Fylkeslag forventer at Pasientreiseordningen blir grundig gjennomgått og evaluert og at brukernes erfaringer blir vektlagt. Vi forutsetter at dette kan medføre endringer, som gjør ordningen mer rettferdig, akseptabel og forutsigbar for pasientene.

Mvh

FYLKESÅRSMØTET 2016 i
Norsk Revmatikerforbund
Troms fylkeslag

Kontaktperson vedr. uttalelsen:
Britt-Eva Elvejord Jakobsen
Nestleder Troms fylkeslag
nestleder@nrftroms.no
Tlf 900 99 341

Last ned uttalelsen (PDF):
aarsmoteuttalelse fra Troms fylkeslag om pasientreiser