Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Telemark / Vår historie
Støtt oss

Vår historie


Skrevet av: NRF Telemark / Publisert: 06.03.2016 / Oppdatert: 16.09.2016


Notodden Revmatikerforening ble stiftet søndag 8. september 1968 på Sem framhaldsskole (nå Heddal ungdomsskole).

I Telen torsdag 5. september  kunne vi lese følgende annonse: ”Revmatikere. Med tanke på å danne en revmatikerforening i kommunen, innbyes revmatikere til et møte på Sem framhaldsskole søndag  kl 16,  for dannelse av en slik. Det vil bli redegjørelse  fra N.R.F.”  Annonsen er undertegnet med ”Arbeidsutvalget”. 

I Telen lørdag 21. september kan vi lese følgende innlegg: ”For ca. 14 dager siden ble Notodden Revmatikerforening stiftet og det konstituerende møtet fant sted på Sem framhaldsskole.  Følgende ble valgt til styret: Reidun Hagen Kasin (formann), Ragnhild Waale (kasserer), O. Steinmoen (sekretær). Fru Øygarden, Oddvar Haugan og fru Steinmoen, alle styremedlemmer. Foreningen oppfordrer alle som er plaget av revmatisme til å bli medlemmer. Det vil bl.a bli arbeidet for å få en behandlingsbil til distriktet.” 

Medlemsmøtene ble holdt på Sem framhaldskole og Yli skole og ble annonsert som fester med underholdning og foredrag. Torbjørg Solberg, Olav Kastet og brøderene Kasin var faste underholdere på møtene. Styremøtene ble holdt hjemme hos en av lederene.  NRF’s generalsekretær Erling Thoralvsson var også på besøk.
(Kilde: Annonnser i Telen)

I august 1970  ble det arrangert tur til Vikersund Bad og i oktober 1372 tur til Grindalsmuseet.(Kilde: Regnskapsbok) 

I sekretærprotokollen har O. Steinmoen skrevet følgende: ”De som har gjordt tjeneste som formenn er Reidun Hagen Kasin, Gunhild Kasin Lia og Aaste Enerstad”. Dette var for perioden 1968 – 1973.

Lederen av foreningen Reidun Hagen Kasin var sterkt plaget med leddgikt og i 1974  måtte møtevirksmheten instille på grunn av lederens sykdom. Aud Moen var med i styret den gangen og hun sier følgende:  ”Vi var så syke alle sammen i 1974 , leder Reidun Hagen måtte trekke seg og vi andre var ut og inn av Betanien hospital, så vi orket ikke å  avholde medlemsmøtene. Det ble jobbet iherdig  med å finne en ny leder.” 

På foreningns årsmøtet 29. mai 1975 ble foreningen igjen fulltallige med Hjørdis Lindbakk som ny leder.
(Kilde: annonse Telen av 28. mai og ref. i sekretærprotokoll.) 

Hjørdis Lindbakk fortsatte fram til årsmøtet 14. februar 1979.
Jon Lægland ny formann fra 14. februar 1979  fram til årsmøtet 20. januar 1983.
På årsmøtet i 4. mars 1982 ble en av foreningens stifter  Reidun Hagen minnet med ett minutts stillhet.

Roar Eriksen ny formann fra 20. januar 1983 fram til årsmøtet 10. februar 1987.
Jonny Amundsen ny formann fra 10. februar 1987 fram til årsmøtet 18. januar 1990.
Roar Eriksen trer inn som formann 18. januar 1990 og fram til årsmøtet 17.januar 1991.
Anund Ryen ny formann fra 17. januar 1991 og fram til årsmøtet  3 februar 1994.
Birger Jamtveit ny leder fra 3. februar 1994 og fram til årsmøtet 6.februar 1997. Det ble ikke valgt leder eller nestformann på dette årsmøtet, men sekr Randi Kaasa fungerte som både leder og sekretær fram til august 1998, da kom Ingrid Kasin inn som sekr.

Men fra årsmøtet 3. februar 2000 måtte Randi ta på seg begge vervene som leder og serk.
På årsmøtet 1 februar 2001 ble det valgt sekretær og  Randi fortsatte som leder fram til 5. februar 2004.
Ingun Vogsted ble ny leder av foreningen fra 5. februsr 2004 og fram 21. februar 2008.
I 2004 ble Kvatrongruppa opprettet med Svein Hellebrekke som leder.
Randi Kaasa  overtar ledervervet på nytt fra 21. februar 2008 og fram til 24. februar 2011.
Ny leder ble fra samme dato Svein J. Hellebrekke.