Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Nord / Varmebasseng i Stjørdal Kommune, Stjørdal Revmatikerforening og LHL Stjørdal.
Støtt oss

Varmebasseng i Stjørdal Kommune, Stjørdal Revmatikerforening og LHL Stjørdal.


Skrevet av: Stjørdalm / Publisert: 07.07.2023 / Oppdatert: 07.07.2023


Varmebasseng i Stjørdal Kommune, Stjørdal Revmatikerforening og LHL Stjørdal.

Åpent brev til Stjørdal kommune ved administrasjonen, politikerne, andre aktuelle og media.

Kommunestyret 15.juni sa et enstemmig ja til forprosjekt om nytt Varmebasseng,

og vi i Stjørdal Revmatikerforening og LHL Stjørdal er helt enige.

 

Våre to lokale avdelinger med over firehundre medlemmer,

arbeider for å få til en bedre helse til personer med muskel- og skjelettplager,

revmatiske sykdommer og hjerte og lungeproblemer.

 

Pr i dag må vi og andre pasientgrupper i kommunen reise til våre nabokommuner;

Meråker, Malvik, Selbu, Trondheim og Frosta, for å få benytte varmebasseng.

 

Vi trenger viktig og riktig trening i varmt vann for grupper/individuelt

med fysioterapeut /kurset instruktør (ikke svømmetrening).

Studier viser at trening i varmebasseng bidrar til en helsegevinst for brukerne

og fører til mindre press på helsetilbudet fra det offentlige.

Her sparer vi samfunnet for større utgifter på oss enn nødvendig,

eksempelvis dyre behandlinger/operasjoner.

 

Rehabiliteringen/habiliteringen for personer med kronisk sykdom må ha bl.a.

Dette for å forbedre helsa og holde den vedlike.

Disse gruppene vil aldri bli «normalt friske», men med trening i varmt vann bidrar

dette til at våre medlemmer kan få til en så tilnærmet normal hverdag som mulig.

 

Vi stiller oss til disposisjon for Stjørdal Kommune om å delta i forprosjektet

og har allerede nedsatt et arbeidsutvalg som har hatt flere møter.

 

Målet vårt er å få til et varmebasseng/terapibasseng med universal utforming på Stjørdal.

 

Vedlagt bilde fra det nedlagte varmebassenget «vårt» ved sykehjemmet.

Fra venstre; Nina Vibeke Mentzoni, Knut Atle Aarbu og Grete Aspaas.

 

Vi holder kontakten.

 

Stjørdal den 29.juni 2023

For Stjørdal Revmatikerforening og LHL Stjørdal:

 

Knut Atle Aarbu, Nina Vibeke Mentzoni, Grete Aspaas.

kaarbu@ntebb.no, vk.nina@gmail.com, ghaspaas@hotmail.com,

Stig Olav Berg (sekretær).

stigolav90@hotmail.com