Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Vel gjennomført Workshop
Støtt oss

Vel gjennomført Workshop


Skrevet av: Sogn og Fjordane / Publisert: 24.06.2019 / Oppdatert: 12.09.2019


"NRF - Sammen om en ny tid"

Stort sett alle lokallaga i Sogn og Fjordane var representerte på workshopen «»NRF – sammen om en ny tid» som vart avholdt på FI-Senteret i Førde 24.juni

Generalsekretær Bente Slaatten og kommunikasjons- og markedssjef Håkon Aas gjennomførte ein kjekk og interessant workshop. Fokuset gjekk på korleis NRF kan vere relevant og verdifull for medlem og potensielle medlem framover. Det var også gruppearbeid, der deltakarane valgte ord og bilder over korleis dei oppfatta NRF pr i dag, og korleis dei meinte NRF skulle verte.  Resultata av gruppearbeida vart presentert for resten av deltakarane og konklusjonane vart tekne med til sentralt hald for vidare arbeid framover.

Og alle var samd i at dette var ei svært nyttig samling!