Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Velkommen til årsmøte 2023
Støtt oss

Velkommen til årsmøte 2023


Skrevet av: groruddalen.osl@revmatiker.org / Publisert: 10.01.2024 / Oppdatert: 13.02.2024


Til medlemmene i Groruddalen revmatikerforening

Innkalling til årsmøte

i Groruddalen revmatikerforening

Etter §13 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Groruddalen revmatikerforening

Dato:         15.02.2024

Sted:          Grorudhuset, Martin Skatvedtsvei 1. 0950 Oslo

Tid:            18.00

 AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisorer valgt av årsmøtet*
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag*
 11. Valg av styre bestående av fem medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 15 II.
 12. Valg av to revisorer, etter forslag fra styret.
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV. Valgte delegater sitter frem til nytt årsmøte er gjennomført
 14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

*Styret kan ikke fremlegge regnskapet da det ikke er revidert, mer informasjon om dette i årsberetningen. Det vil bli innkalt til ekstra ordinært årsmøte snarest mulig etter revisjon.

 

Sakspapirer AArsmote – GRF 2023(vers2) 1

 

Hjertelig velkommen!

 

Med hilsen

 

Styret i Groruddalen revmatikerforening