Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oppland / Velkommen til årsmøte i Oppland fylkeslag
Støtt oss

Velkommen til årsmøte i Oppland fylkeslag


Skrevet av: Oppland / Publisert: 07.01.2019 / Oppdatert: 07.01.2019


Årsmøtet i fylkeslaget avholdes  23. mars 2019 på Revmatismesykehuset Lillehammer. Vi starter kl 11:00 med foredrag av HR sjef Roger Håkon Skaar og lunch før selve årsmøtet starter kl 13:30.

Forslag til saker
Forslag til saker som ønskes distribuert sammen med årsmøtepapirene og tas opp på årsmøtet sendes fylkeslaget på oppland@revmatiker.no senest innen 23. februar 2019.

Forslag til kandidater til fylkesstyret og øvrige verv
Forslag på kandidater til fylkesstyret sendes valgkomiteen v/Sigrun Sanden på epost sigrun@sand1.net eller tlf 98694889 senest innen 23. februar 2019. De som er på valg er fylkesleder, nestleder/kasserer, styremedlem, 1. vara og 2. vara.

Forslag på kandidater til valgkomiteen sendes til fylkesleder på epost leder.op@revmatiker.org senest innen 23. februar 2019. Hele valgkomiteen er på valg, og velges for 1 år av gangen.

Saksliste
Saksliste med sakspapirer, samt valgkomiteens innstilling vil bli sendt ut elektronisk til delegater og lokallagene senest innen 08. mars 2019. Delegatene vil motta sakspapirene på den epostadresse de registrerer seg med under påmelding. Lokallagene vil få sakspapirene tilsendt på sine revmatiker.org- adresser. Sakspapirene vil også bli lagt ut på hjemmesidene til NRF Oppland.

Delegater og observatører
Lokalforeningene i Oppland og BURGs fylkesgruppe kan stille med delegater på årsmøtet. Tallene for kontingentrefusjon fra NRF benyttes som grunnlag for beregning av antall delegater hvert lag kan stille med på årsmøtet i Oppland fylkeslag.

På årsmøtet i 2018 gir dette følgende delegatfordeling:
2 delegater:                     Ottadalen, Nord Aurdal, Vestre Slidre, Øyer-Tretten, Øystre Slidre, Vang,
BURG Oppland.
3 delegater:                     Fron, Gausdal, Gjøvik, Lillehammer, Sel, Vestre Toten, Østre Toten.

Fylkesdiagnosekontakter innkalles som observatører med tale- og forslagsrett. Fylkessekretæren innkalles med talerett. Det er anledning for lokalforeningene til å stille med observatører på fylkesårsmøtet.

Kostnader
Alle nødvendige årsmøteutgifter fordeles mellom foreninger/lag etter medlemstall. Kostnader knyttet til observatør dekkes av aktuell lokalforening eller gruppe. Kostnader knyttet til fylkessekretæren dekkes av fylkeslaget. Vi oppfordrer til samkjøring der dette er mulig for å begrense reisekostnadene.

Påmelding
Påmelding skjer elektronisk på følgende adresse:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ65Ay3KyJALrX4IONvKvu0xcr8KSyfxGfDtR1bigEV7EeRg/viewform
eller til oppland@revmatiker.no innen 02. mars 2019

Spørsmål
Dersom du eller din forening har spørsmål om praktiske sider ved årsmøtet, reiseregninger, opphold, påmelding eller andre ting kan dere kontakte fylkessekretær Siv Anita Storlien på tlf 91801650 eller epost sas@revmatiker.no

Velkommen!