Hopp til innhold
Forside / nyheter / Nytt navn for NRF?
Støtt oss

Nytt navn for NRF?


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 16.04.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Landsmøtet i Norsk Revmatikerforbund har vedtatt at det på neste landsmøtet i 2021 skal bestemmes om forbundet skal skifte navn. Nå oppfordres medlemmene til å tenke på det, slik at de kan ha en mening når prosessen kjøres i gang i fylkene.

Diskusjonen om mulig navneendring ble tatt opp på fjorårets landsmøte i Ålesund, som en del av diskusjonen rundt omstilling og ny retning i NRF. Nå er det på tide å følge opp landsmøtevedtaket. – Vi skal være en mer framoverlent og moderne organisasjon som favner nye grupper. Burde vi da også få et annet navn, spør generalsekretær Bente Slaatten.

Forbundet ønsker at flest mulig av medlemmene skal si sin mening. Og har folk ideer til nytt navn, vil de vite det også.

– Vi er en demokratisk organisasjon og ønsker å engasjere flest mulig av medlemmene i denne saken. Da får vi et best mulig utgangspunkt for å legge et forslag fram for forbundsstyret, som igjen skal innstille til landsmøte, sier Slaatten.

Hun legger ikke skjul på at det er ulike meninger om navneendringen.

– Noen har levd med navnet Norsk Revmatikerforbund over lang tid. Forbundet ble stiftet i 1951 av revmatikere som erfarte at den behandlingen de fikk på sykehuset ikke hadde effekt. De stod opp av sengene og gjorde det de visste var bra: å bevege seg. I tillegg har behandlingen av revmatiske diagnoser tatt et kvantesprang framover siden 50-tallet. Vi har fått biologiske medisiner, som gir mange revmatikere mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv i mye større grad i dag enn tidligere. Norsk Revmatikerforbund har sin del av ansvaret for dette kvantespranget . Vi har sånn sett en lang og ærerik historie. Mange opplever nok at det å skifte navn innebærer kaste denne historien over bord, sier generalsekretæren.

Samtidig er det andre som mener at det er stort behov for å skifte navn, nettopp fordi det å være revmatiker i dag er noe helt annet enn på starten av 50-tallet. – Mange av dagens revmatikere kjenner seg ikke igjen i betegnelsen revmatiker, fordi den forbindes med sterk grad av sykdom og det å være på siden av vanlig samfunnsliv. Vi har fått kommentarer fra mulige medlemmer om at medlemskap hos oss er uaktuelt fordi «så syk er jeg da ikke». En samfunnsøkonomisk analyse fra i fjor viser at 1, 1 million mennesker i Norge har diagnoser og helseproblemer som hører inn under vår paraply. Det er ingen tvil om at en veldig stor andel av disse ikke ser på seg selv som svært syke revmatikere, forteller Bente Slaatten.

Hun påpeker også at i formålet til Norsk Revmatikerforbund står det at organisasjonen skal være for «alle med muskel- og skjelettsykdom og revmatiske sykdommer». Dagens navn stemmer altså ikke overens med den totale målgruppen.

Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal sørge for at det blir lagt fram en sak på landsmøte 2021. På veien skal det selvsagt være involvering. Det vil også bli navnekonkurranse. Så her er det bare å sette i gang med å vurdere saken. Kanskje kommer du på et godt navn underveis?