Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Kurs og utdanning / Smertemestringskurs for likepersoner
Støtt oss

Smertemestringskurs for likepersoner


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 23.06.2023 / Oppdatert: 16.02.2024


Foto: Nicolas Tourrenc

Opplæring med mål om å spre kunnskap om smertemestring til NRFs medlemmer.

Diakonhjemmet sykehus har fått midler fra Stiftelsen Dam gjennom NRF til et prosjekt for pasienter med revmatisk sykdom og langvarig smerte. En viktig del av prosjektet er å spre kunnskap om smertemestring til NRFs medlemmer.

Likepersoner i NRF inviteres nå til å etablere en gruppe i sitt lokallag som sammen skal jobbe med smertemestring. Dere følger en arbeidsbok som beskriver opplegget fra gang til gang.

Etablere gruppe for smertemestring

Hva innebærer det å etablere en gruppe for smertemestring? Først og fremst må du ha tid og lyst til å etablere og lede en slik gruppe – og du må allerede være registrert likeperson i NRF. Du vil få digital opplæring i fremgangsmåten, blant annet hvordan du kan lage rammer for gruppesamtalene og styre diskusjonene med utgangspunkt i materialet vi sender deg. Du vil også kunne få veiledning underveis. Du og gruppen din får tilsendt arbeidsboken med kunnskap om langvarige smerter ved revmatisk sykdom og om tiltak for mestring.

Vi har tidligere hatt et lignende samarbeid om prosjektet Energigiverne der likepersoner ledet grupper for personer med vedvarende utmattelse. Kanskje var du en av dem?

Program for opplæringen

Opplæring av likepersonene som melder sin interesse er digital og går over fire ettermiddager à to timer, kl. 17–19, 7. september, 14. september, 20. september og 28. september. NB. Du forplikter deg til å være med på alle fire kursmoduler.

Det er psykologspesialistene Elin Fjerstad og Torkil Berge som holder kurset.

Programmet følger temaene i arbeidsboken du får tilsendt. Temaene er:

  1. Kunnskap om smerte, forhold som påvirker smerteopplevelsen, gode og onde sirkler
  2. Strategier rettet mot kroppen. Avspenning med dyp pust. Fleksibel oppmerksomhet, en øvelse. Motivasjon for fysisk trening og bruk av handlingsregler
  3. Mentale strategier. Kartlegging og endring av tanker som gjør vondt verre
  4. Aktivitet og restitusjon i hverdagen – Aktivitetsplan og eksponeringstrening. Strategier for videre trening og vedlikehold

Både utmattelse og smerter er plager som mange med revmatisk sykdom har. NRFs lokallag er en viktig møteplass og arena for utveksling av erfaringer. Derfor trenger vi deg som likeperson. Vi håper at du synes dette hørtes ut som en interessant likepersonsoppgave.

Bli med på kurset! Meld deg på her

Påmeldingsfrist er 28. august 2023.

Du må være sertifisert/godkjent som likeperson i NRF for å kunne delta på dette kurset.

Du må melde deg på  via dette skjemaet: PÅMELDING

Link til kurset kommer på epost til alle deltakere når det nærmer seg.
Kurset vil foregå via Teams, og du må delta på alle de oppsatte kursmodulene.

Spørsmål om dette kan rettes til helsefaglig rådgiver i NRF, Nayana Ravi (nayana@revmatiker.no)