Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Nasjonale komiteer
Støtt oss

Nasjonale komiteer

Hva gjør Vedtektskomiteen? Hva er oppgaven til Valgkomiteen? Hva er egentlig en Kontrollkomité? Her finner du en oversikt og beskrivelse av ulike komiteer som velges av Landsmøtet i NRF.

De nasjonale komiteene kan være viktige ressurser i det daglige arbeidet i foreningene. En oversikt over hvem som sitter i de ulike komitéene finner du på kontaktsidene våre.

 • NRFs vedtektskomite

  Vedtektskomiteen er valgt av landsmøtet og består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Funksjonen følger landsmøteperioden. Hovedoppgaven til vedtektskomiteen er å foreta en løpende vurdering av NRFs gjeldende vedtekter med sikte på å fremme forslag til nødvendige endringer. Komiteen innhenter informasjon og forslag både fra organisasjonsleddene og administrasjonen i denne vurderingen. Komiteen skal også bistå forbundsstyret, øvrige organisasjonsledd og administrasjonen i den løpende fortolkning av gjeldende vedtekter og andre faglige spørsmål i den sammenheng.

  Vedtektskomiteen består av:

  GEIR CHARLES GRINDHEIM (leder)
  send e-post
  TLF 909 55 903

  SIRI BRYN OTTERSLAND (medlem)
  send e-post
  TLF 416 24 554

  ELIAS WAALER-NUPEN (medlem)
  send e-post
  TLF 980 30 787

  ROGER THORSTENSEN (vara)
  send e-post
  TLF 911 78 005

 • NRFs valgkomite

  Valgkomiteen som er foreslått av forbundsstyret og valgt av landsmøtet, består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Funksjonen følger landsmøteperioden. Valgkomiteen har fått i oppdrag å legge fram forslag til et nytt forbundsstyre, kontrollkomite, vedtektskomite og statsautorisert revisor for neste landsmøte.

  Valgkomiteen innhenter forslag til alle verv fra enkeltpersoner og organisasjonsledd og vurderer og tar stilling til innkomne forslag. Valgkomiteen har fullmakt til å foreslå gjenvalg, ta hensyn til innkomne forslag og til å foreslå egne kandidater.

  Valgkomiteen består av:

  Mari Mikkelborg (leder)
  send e-post
  tlf: 951 25 890

  GØRAN JOHNSEN (medlem)
  send e-post
  tlf: 900 91 686

  DAGNY VENKE VILLA (medlem)
  send e-post
  tlf: 901 90 972

  GUNVOR KJELSBERG (vara)
  send e-post
  tlf: 915 32 903

 • NRFs kontrollkomite

  Kontrollkomiteen er valgt av landsmøtet og består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Funksjonen følger landsmøteperioden. Kontrollkomiteens virkeområde gjelder NRFs foreninger og grupper, fylkeslag, diagnosearbeid, forbundsstyret, BURG og alle helintegrerte grupper. Hele organisasjonen kan kreve saker lagt fram for kontrollkomiteen.

  Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan. Kontrollkomiteen har adgang til og kan gjennomgå årsmøteprotokoller, årsberetning og regnskap for alle organisasjonsledd for å kontrollere at virksomheten er i samsvar med NRFs formål og vedtekter, samt at vedtak fattet av besluttende organer blir iverksatt.
  Kontrollkomiteen avgir skriftlig rapport til landsmøtet.

  Kontrollkomiteen består av:

  JANET JACOBSEN (leder)
  send e-post
  TLF 916 42 449

  EIVOR WESTENG (medlem)
  send e-post
  TLF  415 25 528

  INGEBJØRG BORCH (medlem)
  send e-post
  TLF 920 17 358

  ANNE GRETE BODIN ERDAL (vara)
  send e-post
  TLF 907 39 873

  IRENE ØSTREM (vara)
  send e-post
  TLF 906 44 303

Fant du det du lette etter?

You already voted!