Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Nasjonale komiteer
Støtt oss

Nasjonale komiteer

Hva gjør Vedtektskomiteen? Hva er oppgaven til Valgkomiteen? Hva er egentlig en Kontrollkomité? Her finner du en oversikt og beskrivelse av ulike komiteer som velges av Landsmøtet i NRF.

De nasjonale komiteene kan være viktige ressurser i det daglige arbeidet i foreningene. En oversikt over hvem som sitter i de ulike komitéene finner du på kontaktsidene våre.

 • NRFs vedtektskomite

  Vedtektskomiteen er valgt av landsmøtet og består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Funksjonen følger landsmøteperioden. Hovedoppgaven til vedtektskomiteen er å foreta en løpende vurdering av NRFs gjeldende vedtekter med sikte på å fremme forslag til nødvendige endringer. Komiteen innhenter informasjon og forslag både fra organisasjonsleddene og administrasjonen i denne vurderingen. Komiteen skal også bistå forbundsstyret, øvrige organisasjonsledd og administrasjonen i den løpende fortolkning av gjeldende vedtekter og andre faglige spørsmål i den sammenheng.

  Vedtektskomiteen består av:

  JORUNN HILDONEN (leder) – trakk seg etter Ekstraordinært Landsmøte 10. oktober 2020

  SOLVEIG THUE (medlem) – Trakk seg etter Ekstraordinært Landsmøte 10. oktober 2020

  ROAR ASPEN (medlem)
  ROASPEN@ONLINE.NO
  TLF 95 80 46 18

  OLAV MALMO (1. vara)
  LEDER.NT@REVMATIKER.ORG
  TLF 97 79 75 40

  ROGER THORSTENSEN (2. vara)
  ROGERTHORSTENSEN@HOTMAIL.NO
  TLF 91 17 80 05

 • NRFs valgkomite

  Valgkomiteen som er foreslått av forbundsstyret og valgt av landsmøtet, består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Funksjonen følger landsmøteperioden. Valgkomiteen har fått i oppdrag å legge fram forslag til et nytt forbundsstyre, kontrollkomite, vedtektskomite og statsautorisert revisor for neste landsmøte.

  Valgkomiteen innhenter forslag til alle verv fra enkeltpersoner og organisasjonsledd og vurderer og tar stilling til innkomne forslag. Valgkomiteen har fullmakt til å foreslå gjenvalg, ta hensyn til innkomne forslag og til å foreslå egne kandidater.

  FORSLAGSSKJEMA 2021

  Valgkomiteen består av:

  Wenche Pedersen (leder)
  e-post: wenped@vgs.nfk.no
  tlf: 97512754

  Mari Mikkelsborg (medlem)
  e-post: mamikke49@gmail.com
  tlf: 95125890

  Gøran Johnsen (medlem)
  e-post: goranjohnsen@gmail.com
  tlf: 90091686

  Dagny Venke Villa  (1. vara)
  e-post: leder.mr@revmatiker.org
  tlf: 90190972

  Irene Østrem (2. vara)
  e-post: ioestr@online.no
  tlf:90644303

 • NRFs kontrollkomite

  Kontrollkomiteen er valgt av landsmøtet og består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Funksjonen følger landsmøteperioden. Kontrollkomiteens virkeområde gjelder NRFs foreninger og grupper, fylkeslag, diagnosearbeid, forbundsstyret, BURG og alle helintegrerte grupper. Hele organisasjonen kan kreve saker lagt fram for kontrollkomiteen.

  Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan. Kontrollkomiteen har adgang til og kan gjennomgå årsmøteprotokoller, årsberetning og regnskap for alle organisasjonsledd for å kontrollere at virksomheten er i samsvar med NRFs formål og vedtekter, samt at vedtak fattet av besluttende organer blir iverksatt.
  Kontrollkomiteen avgir skriftlig rapport til landsmøtet. Rapporten sendes ut sammen med de øvrige sakspapirer til landsmøtet.

  Kontrollkomiteen består av:

  JANET JACOBSEN (leder)
  JANETJAC@ONLINE.NO
  TLF 916 42 449

  EIVOR WESTENG (medlem)
  EIVOR.WESTENG@GMAIL.COM
  TLF 41 52 55 28

  HAVTOR TRYGGESTAD (medlem)
  HAVTTRYG@ONLINE:NO
  TLF 46 41 10 40

  EILIF NORDSETH (1. vara)
  EILIF@SIEINO.COM
  TLF 934 32 272

  ANNE GRETE BODIN ERDAL (2. vara)
  BODERDAL@ICLOUD.COM
  TLF 907 39 873

Fant du det du lette etter?

7 17