Hopp til innhold
Støtt oss

Interessepolitisk årshjul

Lokalpolitisk innsats og jevnlig kontakt med kommunepolitikere er et viktig bidrag i arbeidet med å bedre hverdagen til personer med revmatisk sykdom.

Her får du tips om hva du kan gjøre – og når tiltaket har best effekt.

 • September - april

  Partiprogram

  Partiene lager nye og/eller reviderer sine gamle politiske programmer til hvert kommunevalg, og stortingsvalg. Her er partiene åpne for ulike innspill om nye og/ eller flere punkter og tekst som kan tas inn. Programmene legger grunnlaget for hva partiene mener, og kjemper for. Les programmet til partiene i din kommune. Det ligger som regel ute på nettet, last det ned fra partienes hjemmesider. Er det noen punkter som du mener mangler, eller noe som er dårlig formulert? Vil du ha med flere punkter om f. eks rehabilitering eller arbeid?

  Skriv et notat (dokument) med konkret tekst og/ eller punkter du vil ha inn i programmet. Send notatet til dine politikere i kommunen på mail, selv om de ikke har bedt om det på forhånd også. Partiene er glade for innspill. Fristene varierer lokalt. Ap er tidlig ute med å lage ferdig programmene, før jul, mens FrP er blant de seneste på nyåret. Send en e-post og spør lederne i lokalpartiene om fristene.  Det er lurt å begynne å påvirke partiene allerede i september.

  Årsmøter

  Hvert år har partiene årsmøter, hvor det velges nye styrer, behandles eventuelle forslag, nye politiske forslag, det velges personer til valgkomite, nominasjonskomite, valgkamputvalg m.m. Nye personer kan komme til. Sjekk på nettsidene til ditt lokale politiske parti hvem som sitter i det nyvalgte styret. Her ligger navn, mailadresser, og annen info. Kanskje det er en du kjenner som er valgt? Kanskje er det din nabo? Eller så kan du bli kjent med nye politikere. Sjekk også partiet på sosiale medier, som f. eks Facebook. Her kan du få informasjon. På årsmøtene er det intern politisk debatt, og takhøyden er stor for nye politiske ideer.

 • Mai - september

  Leserinnlegg

  Leserinnlegg er det selvsagt fint å skrive hele året. Det som er spesielt gyldig i denne perioden, er at terskelen for å få innlegg på trykk er lavere, fordi dette er «sommermåneder». Å skrive leserinnlegg til lokalavisen er en fin måte å for lokallaget å si hva dere mener om f. eks fysioterapi- tilbudet i kommunen, og er dere er fornøyd med NAV i kommunen? Hva med å skrive om behandlingstilbud i utlandet, eller om hva dere syns om politikerne i kommunene deres; er de flinke nok til å prioritere personer som har revmatisme, muskel- eller skjelettplager? Veldig mange beslutningstakere i kommunen leser lokalavisen. Si deres mening – og bli lest og hørt! Da er det også lettere for politiker å bli kjent med dere.

  Valg

  Hvert fjerde år er det kommunevalg. Da skal alle politikerne i din kommune velges på nytt. Det har blitt en tendens til å begynne valgkampen tidligere grunnet at flere og flere velger å forhåndsstemme. Noen av de første partiene begynner allerede i juni. Så det gjelder å være tidlig ute med å lage avtaler med politikerne. I midten av august, begynner fokuset på valgkampen for alvor å komme. Inviter en politiker fra hvert parti til en valgdebatt. Det er en fin måte for politikere å møte velgerne på, og for dere å fronte lokallaget.

  Begynn tidlig å planlegge, og inviter politikerne tidlig i perioden, samt ordne lokalet. Bruk f. eks sosiale medier til å spre oppmerksomhet om valgdebatten. Inviter lokalpressen også. Debattmøter er ellers fine og ha hele året også. Det er en fin måte å aktivisere medlemmer på, få fokus på f. eks likepersonsarbeid, kosthold, eller trening i varmtvann. Debattmøter er en god måte å få kjennskap til politikere på, og fronte deres saker. Når det er valg kan dere også sende spørsmål til de ulike partiene på mail, og publisere svarene på deres hjemmesiden, slik at alle kan se svarene offentlig.

  Revidert budsjett

  Kommunebudsjettene revideres («oppdateres») en gang til etter jul. Dette for å få med seg endringer av en betydelig karakter, som f. eks overskridelser innen barnevern som trenger økte midler. Lokallagene kan spille inn ting til revidert også, på samme måte som i ordinært budsjett. Revidert budsjett legges ca. frem rundt mai- juni måned, og vedtas før sommerferien. Her kan man komme med samme innspill en gang til som man la frem i budsjettet, eller ta med nye punkter om noe har endret seg siden sist.

 • Oktober - desember

  Kommunebudsjett

  I denne perioden lages og vedtas kommunebudsjettene. Her prioriterer politikerne hvilke tiltak, organisasjoner, saker og etater som skal få midler/hvor mye de skal få i midler for neste år i budsjettet.

  Alle politiske kommunegrupper er åpne for innspill til sine budsjetter. Politikere vil gjerne ha innspill fra frivillige organisasjoner, som sitter på mye kunnskap og brukererfaring. Du kan sende en mail, eller ringe, eller be om et møte med en politiker/ og eller kommunefraksjon. Lag en liste over saker du vil at kommunen skal prioritere. Ha konkret tekst, kulepunkter, og forslag til tall. Send dette på mail til politikerne, og ta med utskrift av forslaget og del ut om du skal i møte med politikerne.

  Det pleier ikke å være så vanskelig å invitere seg selv til gruppemøter. Alle partiene har gruppemøter før kommunestyremøter, og den første halvtimen i kommunestyremøtene er gjerne åpne for organisasjoner, enkeltpersoner m.m. som vil legge frem en sak. Partiene har dessuten et gruppemøte, og et kommunestyremøte i måneden hele året, unntatt i sommerferien.

  Her følger noen forslag på kulepunkter og tall som man kan foreslå til kommunebudsjettet:

  • Revmatikerforbundet ber kommunen intensivere innsatsen for å bedre rehabiliteringstilbudet for personer som har revmatisme, muskel- og skjelettplager det neste året.
  • Revmatikerforbundet ber om at bevilgningene til varmtvannstrening i kommunen økes til XXX millioner kroner for 2016.
  • Revmatikerforbundet ber kommunen om at det settes av 5 millioner kroner til arbeidet med universell utforming av bussholdeplasser i kommunen.
  • Buskerud Revmatikerforbund ber kommunen om at det settes av 50 000 kroner til Buskerud Revmatikerforbund. Slik at kommunens revmatikere, og muskel- og skjelettplagene har et godt frivillig tilbud, som sikrer brukerinnflytelse i kommunen.

   

 • Hele året

  Hverdagspolitikk hele året

  Det er veldig viktig å holde god kontakt med de lokale politikerne som sitter ved makten. I små kommuner kan man ofte få til et møte med ordfører og for eksempel helsedirektør der man kan snakke om hva NRF er og hvilke saker vi kjemper for. Du kan ta med NRFs interessepolitiske brosjyrer til møtet.

  Dette er et perfekt forum til å fortelle hvor skoen trykker i hverdagen:

  • Er prisene på varmtvannsbassenget for høye?
  • Er det for vanskelig å leie bassenget?
  • Er det utfordringer knyttet til fysioterapi i din kommune?
  • Hvordan opplever du rehabiliteringstilbudet og møtet med de kommunale tjenestene?
  • Er du bekymret for at tjenester kommer til å bli nedskjært?

  Politikerne setter stor pris på innbyggerengasjement og tar informasjon fra slike møter med videre når de styrer kommunen. Der man før valget forsøker å påvirke programmer, er det etter valget viktig å hilse på de nye folkevalgte (kanskje den nye ordføreren) og følge opp deres (manglende) valgløfter. Holder de med makten sine løfter før valget?

  Husk også å møte opposisjonen. Mange ganger er det opposisjonen som setter ny politikk på agendaen som da blir diskutert i kommunestyremøter.

Fant du det du lette etter?

You already voted!