Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Søk støtte / Holmsens legat
Støtt oss

Holmsens legat


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 13.03.2016 / Oppdatert: 25.01.2018


Har du revmatisme og trenger litt ekstra penger til noe som kan gjøre hverdagen din som syk bedre? Da kan du søke om støtte fra Holmsens legat. Bare husk å gjør det før 1. april!

Kanskje du trenger noen ekstra kroner til opptrening, en bedre madrass eller til helsereise i varmere strøk? Søk om midler fra Holmsens legat. Tildelingssummen er som regel på rundt 2000 kroner.

Hvem kan søke?

Du kan søke om midler til formål som ikke helt eller delvis dekkes av det offentlige og som ikke allerede er betalt av deg. Det er en sterk økonomisk behovsprøving for tildeling fra legatet og du må legge ved utskrift av likningen. Du kan søke om støtte til nødvendige ting som folketrygden eller andre offentlige instanser ikke dekker.

Du må ha en revmatisk sykdom for å kunne søke, og det må bekreftes ved legeerklæring. Legg også ved utskrift av siste års likning for deg og din eventuelle ektefelle eller samboer.

Søknadsfrist

Send søknadsskjema, legeerklæring og likningsutskrift i scannet versjon til lbc@revmatiker.no

Søknadsfristen er 1. april.

Mer informasjon

Lurer du på noe om fondet eller tildelingen, kan du kontakte administrasjonssekretær Lisbeth Brosvik Coste, på e-post lbc@revmatiker.no