Hopp til innhold
Forside / nyheter / Ønsker du å søke forskningsmidler fra ExtraStiftelsen?
Støtt oss

Ønsker du å søke forskningsmidler fra ExtraStiftelsen?


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 14.04.2016 / Oppdatert: 14.04.2016


2015 Extrastiftelsen

NRF er medlemsorganisasjon i ExtraStiftelsen som forvalter overskuddet av tv-spillet Extra. Midlene går blant annet til forskning. I år er det nye retningslinjer i for hva slags forskning ExtraStiftelsen ønsker å gi støtte til.

Det kan søkes støtte til problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og innenfor samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten. Samhandling med spesialisthelsetjenesten, og forskning på brukermedvirkning, vil bli prioritert i søknadsbehandlingen.
Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helsetjenester, vil også vektlegges.

Det kan også søkes om klinisk forskning knyttet til utvikling av nye behandlingsmetoder og tjenester innen spesialisthelsetjenesten. Ekstra driftsstøtte kan defineres og søkes om når kommunenivået er involvert i prosjektet.

Det kan søkes om støtte til ph.d.- eller postdoktorstipend knyttet til institusjon som kan tildele ph.d. innen fagfeltet. Personer med forskerstilling kan søke om frikjøp med godkjenning fra arbeidsgiver.

Mer om kriteriene kan du finne her www.extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/
Ta kontakt med prosjektkoordinator i Norsk Revmatikerforbund, Kristi Herje Haga på khh@revmatiker.no dersom du vil vite mer