Hopp til innhold
Forside / nyheter / Oppdatert vaksinasjonsanbefaling for revmatikere
Støtt oss

Oppdatert vaksinasjonsanbefaling for revmatikere


Skrevet av: Anna Fryxelius / Publisert: 07.01.2022 / Oppdatert: 07.01.2022


Bilde av sprøyte med koronavirus vaksine

Mange revmatikere går på immundempende behandling. Disse kan ha behov for en 4. dose av koronavaksinen. FHI skriver at personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset. Immunsupprimerte er derfor allerede i høst blitt anbefalt en ekstra tredje vaksinedose, som regnes som del av deres grunnvaksinasjon.

Til sammenlikning har friske mennesker i Norge fått tilbud om to doser som grunnvaksinering, og den tredje dosen er deres oppfriskningsdose. Folkehelseinstituttet (FHI) har nå bestemt at alle voksne skal tilbys en oppfriskingsdose. For personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil oppfriskningsdosen bli deres dose nr 4.

Obs: Ny anbefaling for intervall mellom primærvaksinasjon og oppfriskningsdose er på 3 måneder.

Les mer her: FHI – justering av intervall for vaksinering

Dette er nye anbefalinger, publisert av FHI rett før jul, i samråd med det revmatologiske fagmiljøet.

Vi er midt i en sterk smittebølge etter juleferien. For revmatikere og andre som har ulike underliggende helseproblemer, kan denne perioden oppleves som spesielt usikker.

For å hjelpe folk å vite hva som er riktig for dem og hvordan man skal gå fram, har vi i NRF bedt Dr. Guro Løvik Goll om å oppklare noen vanlige spørsmål. Dr. Goll er overlege spesialisert i Revmatologi ved Diakonhjemmet Sykehus, og en av de sentrale forskerne i Nor-vaC studien.

 

Spørsmål og svar fra Revmatologen

Hvem gjelder anbefalingen om 4 dose?

Ikke alle revmatikere er immunsupprimert. Metex, metotrexat, alle biologiske medisiner ( f eks Remicade, Rituximab, Hyrimoz, Enbrel) og høye doser Prednisolon (> 20 mg i mer enn 4 uker)  er blant medikamentene som er listet som immundempende og gir grunnlag for fire doser vaksine.  Lave doser prednisolon, det vil si 5-10 mg daglig gir ikke grunnlag for fjerde vaksinedose, heller ikke hos de som har brukt lavdose prednisolon lenge. NSAIDS (arcoxia, vimovo, ibux, voltaren naproxen m fl) er ikke tungt immundempende og gir ikke grunnlag for å sette fire vaksinedoser nå.

Hvis du er usikker på om du er immunsupprimert, finnes det en oversikt over legemidler her: Liste over immunsupprimerende legemidler publisert av Legeforeningen

 

Hvordan går du frem for å få oppfriskningsdose?

Du kan henvende deg direkte til vaksinestasjonen i hjemkommunen/bydelen for å få oppfriskningsdose. I utgangspunktet er det ikke nødvendig å gå via fastlege eller spesialistavdeling.

 

Trengs det dokumentasjon for å få fjerde vaksinedose?

FHI har sagt at for fjerde dose er slik dokumentasjon ikke nødvendig, men det er ikke sikkert alle vaksinasjonssteder opererer med dette. For å være på den sikre siden er det lurt å ta det med, så du slipper diskusjon eller eventuell bomtur – men det er egentlig ikke et krav.

 

Hva slags dokumentasjon er i såfall gyldig?

For å vise at du går på immunsupprimerende behandling gjelder dette som dokumentasjon:

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge.

Obs: Notatet må være skrevet i løpet av det siste året.

 

Les mer her:  Nor-vaC informasjon om oppfriskingsdose mot koronavirus – Diakonhjemmet Sykehus