Hopp til innhold
Forside / nyheter / Permittering under koronapandemien
Støtt oss

Permittering under koronapandemien


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 16.04.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


 

I disse dager kan vi lese om flere som permitteres på grunn av koronapandemien. Mange bedrifter sliter økonomisk, noe som også går utover de ansatte på en eller annen måte. Men kan arbeidsgiver permittere deg utelukkende på grunn av koronapandemien?

Hva er permittering?

I motsetning til oppsigelse som er en avslutning av arbeidsforholdet, er permittering bare en midlertidig avbrytelse. Permittering forutsetter at arbeidstakeren skal tilbake i jobb. Fra permitteringen begynner og frem til tilbakekomst i arbeidet, er arbeidstaker fritatt for arbeidsplikten og arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikten (med unntak av lønnspliktperioden på to dager).

Når kan det permitteres?

Permittering kan bare foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Koronapandemien er ikke i seg selv saklig grunn for permittering; det er følgene av den som utgjør slik saklig grunn. For mange bedrifter vil pandemien føre til ordremangel, kundemangel eller lignende, og det er i så fall disse omstendighetene som utgjør permitteringsgrunnen.

Hvis ikke samtlige ansatte skal permitteres, må arbeidsgiver foreta en utvelgelse basert på saklige vilkår. Det er vanlig å basere utvelgelsen på ansiennitet.

Hel eller delvis permittering?

Selv om det foreligger permitteringsgrunnlag, er det ikke sikkert at det skal gis hel permittering. Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av om den permitterte skal arbeide deler av sin stillingsprosent og være permittert resten.

 

Advokat Andre Adolfsen
Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma A/S