Hopp til innhold
Forside / nyheter / Protokoll fra landsmøtet og oppdatert handlingsplan
Støtt oss

Protokoll fra landsmøtet og oppdatert handlingsplan


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 02.11.2021 / Oppdatert: 02.11.2021


Oppdaterte offisielle dokumenter for NRF. Foto: iStock

I forberedelsene til landsmøtet 2021 satte forbundsstyret ned en komité for å forberede ny handlingsplan for perioden 2022-2024. Komiteens forslag ble sendt på høring for generelle innspill.

Handlingsplan 2022-2024

Basert på innspillene fra organisasjonen behandlet og ferdigstilte komiteen et utkast til ny handlingsplan 2022-2024. Komiteen har bestått av:

  1. Mona Larsen – forbundsstyrerepresentant
  2. Marleen Rones – fylkesleder
  3. Nils Tore Wilson – lokallagsleder
  4. Gøran Johnsen – BURG

Landsmøtet 2021 vedtok den fremlagte handlingsplanen for 2022-2024. Det er gjort korreksjoner og små kosmetiske endringer for leselighet.

Handlingsplanen, samt andre styringsdokumenter finner du her >>

Protokoll fra landsmøtet

Protokollen fra landsmøtet er også ferdig og finnes på samme sted, under Styringsdokumenter i de tillitsvalgtes verktøykasse >>

 

Oppdaterte vedtekter er fortsatt under arbeid, men vil bli lagt ut så raskt de er klare.

Oppdatert visuell profil

Det har hersket noe forvirring rundt visuell profil. Det ble arbeidet med en erstatter for den originale fra 2016, men arbeidet ble ikke tilstrekkelig ferdigstilt eller forankret i organisasjonen. Det er viktig at alle har det samme utgangspunktet å jobbe ut i fra og det er i etterkant av landsmøtet besluttet å gå tilbake til den originale profilen, med visse logiske modifikasjoner.

Endringene handler i hovedsak om:

  • Fonter – De nå gjeldende fontene er standard Windowsfonter og er derfor lett tilgjengelige i alle programmer
  • Slagord – Sammen for et friskere liv (men man behøver ikke bytte ut eksisterende Sammen er vi sterkere, de står fint side om side i en overgangsperiode)

Det understrekes at denne oppdaterte profilen ikke får tilbakevirkende kraft. Man behøver ikke erstatte allerede eksisterende artikler eller dokumenter. Meningen er kun å ha et felles utgangspunkt for nye ting man skal lage i perioden frem til en eventuell ny profil, som er godt forankret i organisasjonen, presenteres en gang i fremtiden.

Oppdatert visuell profil, samt andre styringsdokumenter finner du her >>