Hopp til innhold
Forside / nyheter / REMUS – Vondt i ryggen koster flesk!
Støtt oss

REMUS – Vondt i ryggen koster flesk!


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 07.08.2019 / Oppdatert: 14.01.2020


Norsk Revmatikerforbund lanserer nå REMUS, en ny samfunnsøkonomisk rapport om revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager i Norge. Rapporten viser at det er store geografiske forskjeller i Helse-Norge, og de som bor i distriktene taper.

Muskel- og skjelettplager er den helsetilstanden som rammer flest og som koster samfunnet mest. Norsk Revmatikerforbund har bestilt en utredning fra Menons Economics og rapporten viser hva muskel- og skjeletthelse koster, med tilhørende kostnadseffektive løsninger som kan bidra til å få et helhetlig pasientforløp på plass for denne gruppen. Det oppdaterte muskel- og skjelettregnskapet viser at folk med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager koster staten Norge 255 milliarder per år, noe som er 45 milliarder mer enn kreft, og nesten fire ganger mer enn fedme. Med relativt enkle grep kan man spare samfunnet for milliarder av kroner dersom en får på plass helhetlige pasientforløp for denne gruppen.

– Tallene fra rapporten er overraskende høye, og det forteller meg at folk har mye vondt, sier Bente Slaatten, generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund til VG (Oppslag i VG+ 7. august 2019).

– Myndighetene forstår ikke alvoret av sykdommer som rammer så mange nordmenn. Med bakgrunn i denne rapporten kan vi sette inn tiltak som kan spare samfunnet for milliarder av kroner og heve livskvaliteten for en million nordmenn, mener hun.

Last ned og les: REMUS – Samfunns-kostnader og vurderinger av tiltak

Muskel- og skjeletthelse koster 255 milliarder per år

I 2013 lanserte professor Even Lærum Muskel- og skjelettregnskapet. Den gang var konklusjonen at muskel- og skjeletthelse kostet 73 milliarder per år, fordelt på behandlingskostnader og trygdeutgifter (sykepenger og trygd). Nå har dette tallet økt og i REMUS-rapporten beregnes kostnadene til 89 milliarder i året. I tillegg kommer sykdombyrden det vil si det helsetapet en har ved redusert livskvalitet og tapte leveår. Til sammen til blir dette en sum på 255 milliarder kroner i tapte samfunnskostnader.

Bedre å være syk i sør enn i nord

I REMUS-rapporten stadfestes det at det er store forskjeller på fastlegenes kompetanse og ulik tilgang på spesialister i de forskjellige fylkene. For mange medfører dette senere diagnostisering og flere sykehusinnleggelser. Dette må også ses i sammenheng med den pågående fastlegekrisen.

Den varierende kvaliteten i helsetjenestene gir seg blant annet utslag i 60 % flere sykehusinnleggelser i Trøndelag enn i Oslo. Videre er det er tre ganger så sannsynlig at du får avviste henvisninger i Helse Nord enn i Helse Sør-Øst eller Vest. Dette kan forklares med at det både er færre revmatologer og at henvisningskompetansen hos fastlegene er lavere i nord.

Fylkesoversikt over antall sykehusinnleggelser per 1000 innbygger i 2017 og gjennomsnittlig «sentralitet» for fylkene. «Sentralitet» er definert i tråd med SSBs sentralitetsindeks (som går fra 0 til 1000), der «distriktskommuner har en lav indeksverdi, og Oslo har den høyeste verdien (1000). Kilde: Norgeshelsa (FHI) og SSB.

De store geografiske forskjellene når det gjelder behandling er uakseptable, fastlår Bente Slaatten i NRF. – Bor du i Trøndelag eller lenger nord er det ren lotto hva slags behandling du får, sier Slaatten til VG (Oppslag i VG+ 7. august 2019).

Last ned og les: REMUS – Samfunns-kostnader og vurderinger av tiltak

Tall å tenke på:

 • Over en million nordmenn har muskel- og skjelettplager.
 • Muskel og skjeletthelse koster 255 milliarder per år. Dette består av følgende: behandlingskostnader 18 mrd., tapt verdiskapning 71 mrd. og helsetap 167 mrd.
 • 255 milliarder kroner er mer enn det Staten Norge AS bruker på høyere utdanning og fagskoler, forsvaret og regionale helseforetak til sammen.
 • Samfunnskostnadene for muskel og skjelett er 35 milliarder kroner mer enn for kreft, og nesten fire ganger større enn fedme.
 • Revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager står for 11% av alt helsetap i Norge
 • 18% menn og 27 kvinner hadde i 2012 muskel- og skjelettplager med varighet over 6 måneder.
 • 28% av alle mottakere av uføretrygd er relatert til muskel- og skjeletthelse
 • 40 % av alt legemeldt sykefravær skyldes utfordringer med muskel- og skjeletthelse
 • 12,8 % av befolkningen har artrose
 • 167 døde i 2016 av muskelskjelett
 • En dobling av antall behandlingsreiser fra 1600 til 3200 ville spart 35 millioner kroner i året i samfunnskostnader.
 • Et terapibasseng er samfunnsøkonomisk lønnsomt fra og med 22 jevnlige brukere.