Hopp til innhold
Forside / nyheter / Reuma-Sol: Siste nytt fra Eiendomsstyret
Støtt oss

Reuma-Sol: Siste nytt fra Eiendomsstyret


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 18.11.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Eiendomsstyret i Reuma-Sol er nå i gang med arbeidet for å sikre at NRF kan beholde eiendommen i Spania. I forbindelse med pågående innsamlingsaksjon har det kommet en del spørsmål rundt situasjonen og hvordan man tenker seg fremtiden for stedet. Eiendomsstyret har derfor laget notatet nedenfor, som forhåpentligvis gir svar på spørsmålene.

Hei gode venner av Reuma Sol
Det nye styret for eiendommen vår i Spania har nå startet opp arbeidet. Vi har avholdt 2 møter og planlegger å møtes minst en gang per uke frem til situasjonen er mer avklart. Foreløpig har vi kun rukket å bli litt bedre kjent med hverandre samt diskutert hvem som skal ha ansvar for hva, og hvordan vi skal «angripe» forholdene. Vi er enige om at vi må ha en strategi på minst 3 sentrale områder.

Økonomi
Innledningsvis har vi sett på hvilke faste kostnader som løper slik eiendommen står i dag. Vi er kommet til at månedlige, faste kostnader er på om lag 200.000,- kroner frem til mai 2021;

Beskrivelse Beløp i € Beløp i NOK Kommentar
Totale kostnader uten avdrag 209.000,- 2.300.000,- Disse består av renter, eiendomsskatt, lønn/sosial kost, skatt, strøm, vann ,gass, renovasjon, revisjon, vedlikehold, vakthold, forsikring
Kostnad pr mnd i snitt    17.500,-     190.000,.

Vi har nå minimalisert alle kostnader i denne perioden. Og fortsetter med de små inntektene vi har på gymsal, basseng og skole.

NRF dekker foreløpig det faste månedsbeløpet, men vi er under oppstart med å finne mer «varige» løsninger. Bidragene fra innsamlingsaksjonen kommer som dere skjønner hjertelig godt med i denne sammenheng.

Fra mai 2021 løper også avdrag på lånet i ca € 24.300 pr måned , ca 260.000,- NOK, og vi skal i forhandling med banken med sikte på ytterligere avdragsutsettelse.

Aktiviteter
Frem til mai 2021 ser vi for oss en situasjon ved Reuma Sol uten ytterligere aktiviteter utover dagens. Dette på grunn av koronarestriksjoner. Vi har imidlertid oppe til diskusjon ulike alternativer; vi vil bl.a. legge inn anbud med sikte på å få beholde Behandlingsreiser ved OUS som fortsatt kunde. Vi viser for øvrig til skissen som ble lagt frem på landsmøtet og vil nevne at vi er i kontakt med en mulig leietaker også. Det er imidlertid ikke mulig å komme med mer informasjon om dette før vi er kommet noe lengre i samtalene, men vi lover å informere dere så raskt vi kan.

Forankring
Vi i styret ser behovet for ytterligere forankring av Reuma Sol både hos de politiske myndighetene i Norge og i forbundet sentralt. Vi er ikke kommet i gang med slik tilnærming, men det står på vår agenda. Det gjør også informasjon til dere. Vi vil fremover jevnlig sende ut et lite nyhetsbrev med oppdatert informasjon. Frem til da må dere ha det fint og tusen takk for støtte og innsats for Reuma Sol.

November 2020
Reuma-Sol eiendom

Anne Marie Smeplass
Styreleder