Hopp til innhold
Forside / nyheter / Revidert nasjonalbudsjett: skal motvirke ettervirkninger av korona
Støtt oss

Revidert nasjonalbudsjett: skal motvirke ettervirkninger av korona


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 19.05.2021 / Oppdatert: 17.10.2023


Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett har en ambisjon om å motvirke ettervirkningene av koronapandemien. Det settes klare krav til norske kommuner, og det har aldri vært viktigere at kommunene følger opp med aktive tiltak.

Revidert statsbudsjett ble lagt fram for noen dager siden. NRF har nå gått gjennom forslaget og har laget en kortfattet oversikt over det som angår vår organisasjon.

 • Målrettede innsatsen mot utsatte grupper, er det foreslått 78 mill. kroner til tiltak for å redusere de negative konsekvensene av pandemien for personer med funksjonsnedsettelse og deres familier:
 • 28 mill. kroner til barnehabilitering (innebærer blant annet fysioterapi)
 • 15 millioner kroner til styrking av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten
 • 10 millioner kroner styrket satsing på velferdsteknologi blant barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser
 • 10 millioner kroner til tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (aktivitetstiltak)
 • 15 millioner kroner til helsefrivilligheten via stiftelsen DAM
 • 20 millioner kroner til VTA (varig tilrettelagt arbeid)
 • 100 millioner til oppfølging av vedtak om å kunne ta utdanning samtidig med at man mottar dagpenger.
 • Bedre tiltakspakker for personer på AAP:
  • Å innføre rett til forlengelse av stønadsperiode ut september for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) under arbeidsavklaring, og som går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september.
 • Øker og forlenger støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett.
 • Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg