Hopp til innhold
Forside / Sammen for livet
Støtt oss

Sammen for livet


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 12.03.2016 / Oppdatert: 28.03.2016


Personer med kronisk sykdom har høyere risiko enn andre for å oppleve samlivsbrudd. En god dose realisme kan kanskje hjelpe. Samlivsekspert Frode Thuen har troen på hardt arbeid.

Født i Bergen. Oppvokst i Bergen. Studert i Bergen. Bosatt i Bergen. Psykolog Frode Thuen er en trofast mann. Med røttene godt planta i det bergenske jordsmonn har han spesialisert seg på samliv.

De vanskelige forventningene

Når den ene i et forhold plutselig blir syk, oppstår det en ukjent situasjon. Hvordan føler du det når samboeren din ikke lenger kan knyte sine egne skolisser eller kneppe igjen sin egen jakke? Hvordan er det for deg som syk når du vet at du kommer til å ha dårlige perioder og ikke alltid har kapasitet eller krefter til å stille opp for dem du er glad i?

– Utfordringen er å justere forventningene. Frode Thuen er tydelig.

Å bli syk er en omveltning. For mange kan det kjennes ut som et jordskjelv når sykdommen plutselig slår til, grunnen under deg revner. Andre opplever at plagene kommer snikende og sakte tar over livet. Atter andre igjen har levd hele livet sitt med sykdom og kjenner ingen annen virkelighet.

– Når noen er syke preger det samlivet i stor grad, sier Thuen.

– Det påvirker alt – hva dere kan forvente av hverandre, hvordan dere skal forholde dere til sykdommen og hvordan vite hva dere kan være med på. Når du har vært frisk og skapt forventninger til en måte å være sammen på, kan det være vanskelig å justere disse når du blir syk.

– Det er ikke noe allment mønster for hvordan personer som opplever dette reagerer. Men felles for alle er at sykdommen blir en stressfaktor i forholdet. Alle stressfaktorer setter forholdet på en prøve, sier Thuen.

– Det er da vi begynner å spille hverandre dårlige. Alle ønsker å være friske og lykkelige. Når det ikke blir sånn, takler vi de tilbakeslagene og sorgene det medfører veldig ulikt.

Å nøytralisere giften

Hvordan kan vi unngå trøbbel i relasjonene når vi blir syke?

Frode Thuen smiler. Det er nemlig ingen kjapp løsning, ingen universell vidunderkur, intet råd som passer alle. Det er hardt arbeid. Det handler om tillit og åpenhet, å stole på at den som er syk er ærlig, og om at forventningene justeres.

– Kjærligheten er for krevende til at den kan overlates til følelsene, sier han.

Det er noe i det.

– Det handler om å ikke bare henfalle til følelsene, å ikke kun kjenne etter alt du føler, men å bruke en god porsjon rasjonalitet.

– Det gjelder å være litt klok, og spørre seg «hva er det beste vi kan få til? Hvordan kan vi best kompensere for det vi ikke får til?» Vær realistisk, ikke bare kjenn på de negative følelsene som sorg, skuffelse og savn. Dette er følelser som fort kommer når ting ikke går helt som ønsket. Disse tingene kan lett undergrave alt det andre som er bra, og blir en gift i forholdet.

Avgjørende tillit

Helt siden Thuen leverte sin doktorgradsavhandling på begynnelsen av nittitallet har han forsket på relasjoner og samliv. Han ble med i en forskergruppe som jobbet med etterlatte i en sorgsituasjon. Thuen spurte seg etter hvert om det var likheter mellom situasjonen for etterlatte og de som gikk gjennom en skilsmisse. I begge situasjoner er det snakk om å miste noe og å kjenne sorg.

Å leve med en som er kronisk syk kan være vanskelig. Ikke minst kan vonde og vriene følelser dukke opp, følelser du helst vil holde nede. Thuen mener nøkkelordet er tillit.

– Vær lydhør mot den som er syk og stol på hva som blir sagt. Vi legger gjerne vår egen standard til grunn og tenker som så at «jeg er da litt sliten, men klarer å ta meg av ungene allikevel og kommer meg jo på jobb».

– Legger vi våre standarder til grunn som standard for andre, oppstår det fort gnisninger. Da er det lett å føle at den syke utnytter situasjonen, gjør seg sykere enn hva som er tilfellet og ikke er med og drar lasset.

Åpen og ærlig

Undersøkelser har vist at kronikere er mer utsatt for samlivsbrudd enn andre.

– Jeg er ikke overrasket. En som er sammen med en kronisk syk person vil før eller siden tenke: Hva gir dette meg? Da er forpliktelsen ekstremt viktig. Og å klare å skape tilhørighet, mening og godhet selv om ting ikke er som de burde vært.

Thuen mener det er helt avgjørende å ha oppriktig tillit til den som er dårlig – og stole på at hun eller han gjør sitt beste i den gitte situasjonen. Mistillit fører ofte til et durabelig krasj. Men noen ganger kan det være sant at partneren din utnytter situasjonen eller melder seg litt ut.

– Man går ikke inn i et landskap der alle andre spilleregler eller andre typer dynamikk forsvinner bare fordi den ene parten er syk. Det skjer det samme som i forhold der begge er friske. Noen ganger går det fullstendig i stå. I stedet for å se på seg som et team med felles utfordringer, blir det er polarisert situasjon.

Åpenhet er viktig for å gi minst mulig spillerom for spekulasjon. Som kroniker er det viktig å realitetsorientere kolleger, arbeidsgiver, venner og partner. Vær tydelig på at selv om du ser frisk ut kan du være fryktelig dårlig.

– Dersom du underkommuniserer hvor vanskelig ting er, kan du skape urealistiske forventninger til deg. Noen er så flinke til å ta seg sammen at de fremstår som friskere enn de er, sier Thuen.

Når intimiteten blir borte

Det kan fort bli trøbbel hvis det brått blir stopp i sexlivet fordi kroppen streiker.

– En part er syk og kjenner på sine begrensninger, en annen part har vanskelig for å forsone seg med situasjonen. Igjen kommer tillit inn i bildet: Er du faktisk så syk som du sier? Trekker du deg unna bare fordi du vil ha rom alene?

Det er mange diskusjoner som kan skape avstand. Savnet etter nærhet, sex og berøring kan undergrave alt det fine i forholdet. Alt som foregår blant friske par, skjer også i forhold der den ene er syk. Tvil, usikkerhet, ambivalens – alt dette ligger ofte og ulmer, og sykdommen blir en ekstrafaktor.

Samtidig kan det oppleves vanskelig å være intim når du er syk.

– Intimitet forutsetter aksept av seg selv, med de begrensninger og mangler en måtte ha. Er du mye syk med mange kroppslige plager, kan du lett slite med det kroppslige selvbilde. Da er det vanskelig å være frimodig mot en partner, i stedet blir du hemmet og tilkneppet, sier Thuen.

Den ærlige kjærligheten

Frode Thuen har troen på å dele – også kunnskap. Så godt som hele sitt akademiske liv har han vært opptatt av formidling og folkeopplysning. Nyttig kunnskap skal ikke stues bort på et professorkontor eller kun deles i sytrådsmale fagblader.

– Som professor har jeg et mandat, og det er å undervise, forske og formidle. Temaet jeg jobber med er så relevant for de fleste at det ville vært helt unaturlig å ikke dele det med dem det angår.

Kanskje ikke så rart at han har blitt hele Norges samlivsekspert. Som ukentlig spaltist i Aftenposten har Thuen blitt en eksponert fagperson.

– Aftenposten er et veldig ålreit sted å være. Det er hyggelig å dele mine tanker og betraktninger med leserne hver uke. Samtidig er det en lyttepost som gir meg innblikk i hva som rører seg der ute, hva folk sliter med og er opptatt av.

Frode Thuen fremstår ydmyk. En sindig bergenser uten de store faktene, men som allikevel slår et slag for ærligheten – og kjærligheten.