Hopp til innhold
Forside / nyheter / Sju millioner til NRFs forskningsprosjekter
Støtt oss

Sju millioner til NRFs forskningsprosjekter


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 20.10.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Torsdag 15. oktober delte Stiftelsen Dam ut 72 millioner kroner til 30 forskningsprosjekter. Syv av disse millionene går til tre prosjekt Norsk Revmatikerforbund har initiert.

– Jubelen stod i taket da vi fikk vite at hele tre av våre prosjekt finansieres av Stiftelsen Dam, sier generalsekretær Bente Slaatten i Revmatikerforbundet.

Det er følgende tre prosjekter som har fått 2 331 000 kroner hver:

Høyintensiv bassengtrening og revmatisme (Rune Solli, OsloMet)

Ultralydundersøkelse ved barneleddgikt, (Nina Martine Krafft Sande, Oslo Universitets-sykehus)

Bedre hjertehelse for pasienter med inflammatoriske leddsykdommer (Kristine Røren Nordén, Diakonhjemmet sykehus)

– Dette er prosjekter som går rett inn i kjerneområdene til Norsk Revmatikerforbund og som vil få betydning for våre medlemmer. Vi skal nå, forhåpentligvis, bevise at høyintensiv varmtvannstrening har stor effekt for folk med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettproblemer. Det vil bli et veldig godt argument for at kommuner rundt i hele landet må sørge for et godt varmtvanns-tilbud til sine innbyggere, sier generalsekretær Slaatten.

– Barna fanges opp gjennom et prosjekt der man skal se på om ultralyd kan gi mer nøyaktig informasjon om leddbetennelsen, noe som igjen kan gi mer målrettet behandling, fortsetter generalsekretæren. – Prosjektet om hjertehelse, går rett inn i vår store satsing på  sjekking av hjertehelsen til revmatikere, som vi vet har større sjanse for å få hjerte-problemer enn folk som ikke har revmatiske diagnoser. Prosjektet skal se på i hvilken grad høyintensiv trening gir bedre kontroll på risikofaktorene enn dagens praksis, sier Slaatten.

Generalsekretær Bente Slaatten

– Det er mange gode prosjekter som får støtte i dag, og jeg er trygg på at tildelingen er grundig fundert med mange flere vurderinger per søknad enn tidligere, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

I 2020 har Stiftelsen Dam gjort store endringer i forskningsprogrammet, som ser ut til å ha gitt ønsket effekt. De to største endringene er at alle søkere i Forskning 2020 måtte gjennom en prekvalifiseringsrunde. Det vil si at søkerne sender svært forenklede skissesøknader, som de får svar på under to måneder senere.

Totalt kom det inn 366 skissesøknader – et rekordhøyt antall søknader. Av disse ble 98 søkere invitert videre til å sende inn utvidet søknad. Også nytt i 2020 er at alle disse søknadene blir vurdert av fem ulike fagutvalgsmedlemmer, mot to tidligere. Dette har vært en svært viktig del av stiftelsens kvalitetssikringsarbeid.

– Endringene vi har gjort er både for å spare søkeren for arbeid, men også for å sikre at prosjektene får flere og grundige vurderinger, sier Lillehagen.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.