Hopp til innhold
Forside / nyheter / Skal du på ferie og mottar ytelser fra NAV?
Støtt oss

Skal du på ferie og mottar ytelser fra NAV?


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 23.06.2016 / Oppdatert: 30.04.2018


Det er sommer og ferietid, og mange reiser på ferie i inn- og utland. Men mottar du ytelser fra NAV så er det lurt å sjekke hvilke rettigheter og plikter du har.

11136284_10155379343705537_587929038935008328_o

Har du krav på feriepenger?

Noen ytelser gir deg feriepenger, mens det for andre ytelser gis lavere skatt i noen perioder.

Mottar du sykepenger og pleiepenger fikk du utbetalt feriepenger 31. mai.

Det er likevel noen grupper som ikke mottar feriepenger, som selvstendig næringsdrivende, mottagere av sykepenger etter § 8-47 som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid og arbeidsledige, med flere.

Mottar du arbeidsavklaringspenger er du fritatt for forskuddstrekk av skatt i to 14-dagersperioder.

Dette kan også gjelde for andre ytelser, les mer om feriepenger og ytelser fra NAV her.

Skal du på ferie?

Det er noen ytelser som påvirkes av om du tar ferie.

Får du arbeidsavklaringspenger blir de stoppet mens du tar ferie. Men kan aktiviteten du har avtalt med NAV gjennomføres selv om du er på ferie, trenger du ikke føre fravær på meldekort og vil dermed få utbetalt arbeidsavklaringspengene som vanlig.

Ta gjerne en telefon til NAV hvis du lurer på noe rundt arbeidsavklaringspenger og ferie.

Mottar du sykepenger og tar lovbestemt ferie mens du får sykepenger, vil du ikke få utbetalt sykepenger i ferieperioden.

Du trenger ikke melde fra til NAV hvis du har avtalt med arbeidsgiver at du får utsatt ferien mens du er sykemeldt. Ta gjerne kontakt med Arbeidstilsynet hvis du lurer på noe om Ferieloven og ferie under sykdom

Arbeidstilsynet finner du her – http://www.arbeidstilsynet.no/

Får du sykepenger og skal reise utenlands?

Da er det litt spesielle regler som gjelder. I utgangspunktet har du nemlig ikke rett til sykepenger hvis du reiser utenlands.

Ønsker du å beholde sykepengene mens du er utenlands må du søke NAV spesielt.

Les mer om sykepenger ved utenlandsopphold her.

Ta gjerne kontakt med NAV hvis du lurer på noe, eller les mer om ytelser fra NAV og ferie her.

God ferie!