Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Skal vi sende barn med revmatisk sykdom på skolen/i barnehagen?
Støtt oss

Skal vi sende barn med revmatisk sykdom på skolen/i barnehagen?


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 17.04.2020 / Oppdatert: 20.04.2020


Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. De skiller likevel mellom barn som som har aktiv eller inaktiv sykdom.

 

Anbefalinger i forbindelse med åpning av barnehagene per 16.4.20.

Utdanningsdirektoratet har publisert «Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020». Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Veilederen inneholder et eget kapittel som omtaler barn det må tas spesielle hensyn til. I dette kapittelet er barn med autoimmune sykdommer omtalt. Barn med barnerevmatologiske tilstander faller under denne kategorien.

 

Basert på oppsummert kunnskap og erfaring gjelder følgende anbefalinger:

1) Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom kan møte i barnehage og skole som vanlig.
2) Barn og unge på immundempende medisin og med aktiv kronisk sykdom skal det individuelt vurderes om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme.

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer.

Les Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi sine retningslinjer for barnehage- og start.

Les Utdanningsdirektoreatets veileder i smittevern i barnehager under covid-19-utbruddet 2020

 

Krever legeerklæring for omsorgspenger

Alle arbeidstakere som har barn, har rett på omsorgspenger, hvis du må være borte fra jobb på grunn av barns, eller barnepassers sykdom, eller hvis du må følge barn til lege.

For å få omsorgspenger nå som barnehager og skoler åpner igjen, må foreldre vise lege-erklæring for barn som holdes hjemme på grunn av koronapandemien.

Les Regjeringens notat om legeerklæring og omsorgspenger i forbindelse med covid-10 ogåpning av skoler og barnehager

Følg med på NAKBUR sine nettsider

Nasjonal Kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) har et nasjonalt ansvar for at brukere og tverrfaglig helsepersonell på alle nivåer i helsetjenesten har tilgang til kvalitetssikret, oppdatert, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år). NAKBUR oppdaterer informasjon om hvordan barn og unge med revmatisk sykdom skal forholde seg til covid-19,så snart de har ny informasjon.

Les Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi sine råd rundt covid-19 her.