Hopp til innhold
Forside / nyheter / Slik søker du om ukesopphold på Revmatismesykehuset
Støtt oss

Slik søker du om ukesopphold på Revmatismesykehuset


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 12.09.2016 / Oppdatert: 12.09.2016


Revmatismesykehuset tilbyr opphold med fokus på diagnose og mestring av hverdagen for mange ulike revmatiske diagnoser. De fleste opphold varer i fem dager. Pasienter fra hele landet kan søke om innleggelse ved Revmatismesykehuset.

To ulike typer opphold

Revmatismesykehuset på Lillehammer tilbyr diagnosebaserte opphold der fokuset er å øke din forståelse for hva du selv kan gjøre for å få en bedre hverdag med sykdommen. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg selv.

De tilbyr også et opphold spesielt rettet mot det å fungere som yrkesaktiv revmatiker. Målet er at du skal få økt motivasjon, kunnskap og tro på egne muligheter, slik at du kan være yrkesaktiv på linje med andre i samfunnet.

Revmatismesykehuset på Lillehammer

Revmatismesykehuset på Lillehammer

Henvisning fra spesialist eller fastlege

For å få opphold ved Revmatismesykehuset må din fastlege eller revmatolog sende søknad. I søknaden må det fremgå diagnose og litt om bakgrunn for ditt behov for innleggelse. Søknaden merkes «ukesopphold»,- diagnosebasert eller yrkesaktiv.

Henvisningen fra fastlegen eller spesialist blir vurdert av revmatolog ved Revmatismesykehuset. Du vil få rask tilbakemelding. Informasjon om ventetid på de enkelte opphold kan du få ved å kontakte sykehuset.

Oppholdet er gratis, men du må dekke egenandel på reise til og fra Revmatismesykehuset. Mer informasjon om reise og egenandeler finner du på www.helsenorge.no eller ved å ringe Pasientreiser tlf 05515.

På nettsidene til Revmatismesykehusetkan du lese mer om deres tilbud om mestringsopphold.

Du kan også ringe sykehuset for mer informasjon på tlf 400 25 946 / 400 25 857.