Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Søk om støtte fra barnefondet til NRF
Støtt oss

Søk om støtte fra barnefondet til NRF


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 10.06.2024 / Oppdatert: 11.06.2024


NRFs barnefond deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings- og ferieturer til steder med gunstig klima. Neste søknadsfrist er 15. september.

Søkeren må være under 18 år. Søkeren/foresatte bestemmer selv hvor og når turen skal gå. Det søkes om støtte til barnet/ungdommen, evt. ledsager. Det innvilges ikke støtte til dekking av egenandel for statlige behandlingsreiser til utlandet (bl.a. Rikshospitalets behandlingsreiser). De bevilgede midler må benyttes innen 1 år etter tildeling.

Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

Slik søker du om støtte

Det må søkes på vedlagte skjema.

Vær oppmerksom på at søknaden har 2 deler – en del for barnet/foresatte og en del for legeerklæring (fylles ut av lege). Begge deler av søknaden må fylles ut. Ufullstendige søknader kan ikke behandles.

Utbetaling skjer i etterkant ved innlevert av kvittering for betalt reise med navn på barnet/ungdommen som har mottatt støtte.

Utfylt skjema sendes til:
NRFs barnefond
Norsk Revmatikerforbund
Postboks 2653 Solli
0203 OSLO

Fondet er registrert hos Datatilsynet. Personopplysninger behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger.

Har du spørsmål, ta kontakt med BURG Norge ved fagsjef barn og ungdom, Line Bülow-Kristiansen.
E-post: line@revamtiker.no eller telefon 907 73 502.

Vedtekter og mer informasjon om NRFs barnefond finner du her.