Hopp til innhold
Forside / / Søk velferdsmidler innen 1. april
Støtt oss

Søk velferdsmidler innen 1. april


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 08.03.2019 / Oppdatert: 17.10.2023


Hvert år kan lokalforeninger/lag, BURG grupper og Fylkeslag søke NRF nasjonalt om velferdsmidler. Søknadsfristen er 1. april.

Velferdsmidler er en ordning for lokalforeninger med dårlig økonomi for å få støtte til treningsaktiviteter, temamøter og informasjonstiltak. Fylkeslag med dårlig økonomi kan søke om støtte for turer til Reuma-Sol for R-S-kontakter og gruppeledere.

De lag og foreninger som har lavere eller lik egenkapital pr medlem* enn landsgjennomsnittet vil vurderes for støtte.

*Med «egenkapital pr medlem» menes beholdning på konto delt på antall medlemmer. Begge opplysninger er pr siste årsskifte og er pliktige opplysninger ved søknad. Egenkapital sees opp mot et utregnet landsgjennomsnitt for de foreninger og grupper som har sendt inn søknader om velferdsmidler. Det utarbeides egne utregninger for lokalforeninger, BURG-grupper og fylkeslag.

Følgende kan søke om midler

  • Foreninger/lokallag og lokale diagnoseforeninger med lav egenkapital pr medlem* som ikke kan få støtte fra annet hold til det aktuelle tiltaket.
  • BURG grupper med lav egenkapital pr medlem* som ikke kan få støtte fra annet hold til det aktuelle tiltaket.
  • Fylkeslag med lav egenkapital pr medlem* som skal bruke midler til turer til Reuma-Sol for gruppeledere og RS-kontakter.

Tiltak som prioriteres

  • Tiltak som er i tråd med NRFs gjeldende handlingsplan
  • Treningsaktiviteter
  • Temamøter og informasjonstiltak
  • Tur til Reuma-Sol for RS-kontakter og gruppeleder

Slik søker du