Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Sommer 2021, BURG Norge arrangerer familiesamling for 75 Kohorter/ Burg familier fra hele Norge.
Støtt oss

Sommer 2021, BURG Norge arrangerer familiesamling for 75 Kohorter/ Burg familier fra hele Norge.


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 26.08.2021 / Oppdatert: 28.08.2021


Familien Berg-Aasen koser seg i tretopphytta.

BURG Norges sommernettverk "På tur med Kohorten" og "Gøy med Kohorten"

BURG Norge har i mange år hatt forskjellige familiesamlinger med fokus på mestring, likepersonstiltak og sosialisering og med differensierte tilbud for forskjellige aldersgrupper og foreldre. Disse samlingene har foregått i Spania og Gurvika. Igjennom Corona-en er det et sterkt behov for gode tiltak til denne gruppen. Avbestillinger av arrangement gjennom hele fjoråret har utfordret oss til å tenke nytt.

Sommer 2021 har vi 2 ulike typer familiesamlinger, «På tur med kohorten» og «Gøy med kohorten». Det vil si at vi har et tilbud til 75 Burgfamilier, dette er rekord i BURG Norge. I forkant og etterkant inviterer vi alle deltakere til digital samling. Igjennom hele sommeren legger familiene ut bilder og deler historier fra turen på Burg sosiale nettverk. Selv om vi ikke møtes, føler vi at vi har et felleskap.

  • «På tur med kohorten» er et tilbud til 25 familier som arrangerer sin familiesamling med sin kohort. De skal på en 2 dagerstur. Burg Norge står for sponsomiddler til overnatting i tretopphytter, telt, hytter, kokong og andre spennende overnattingsmuligheter.
  • Gøy med kohorten er et tilbud til 50 familier som skal arrangere en dagstur med familien. Vi sender ut tursekk med innhold samt sponsor for eget kreativt måltid.

Alle deltakere på begge samlingene er med på en konkurranse hvor de skal lage et bålmåltid med familien. Den andre delen består av å lage en figur av naturen.

Tema for disse to arrangementene er natur, kultur og eventyr.

Dette sommernettverket foregår fra 1.juli til 31.august. Hver familie bestemmer når de skal gjennomføre dette. Vi i Burg gleder oss å følge alle igjennom sommeren!

Vi takker hovedsponsoren Dam stiftelsen for gjennomføring av dette sommertilbudet til våre medlemmer. I tillegg takker vi Kronprinsesse Märthas Minnefond og Oslo Sanitetsforening for sponsorstøtte.

 

Tekst Line Bülow-Kristiansen