Hopp til innhold
Forside / nyheter / Statens behandlingsreiser avlyser alle reiser medio oktober 2021
Støtt oss

Statens behandlingsreiser avlyser alle reiser medio oktober 2021


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 11.05.2021 / Oppdatert: 17.10.2023


Behandlingsreiser har på grunn av Covid-19 besluttet å kansellere alle voksengrupper til og med medio oktober 2021 og alle barne- og ungdomsgrupper ut året.

Mye er fortsatt usikkert vedrørende smittesituasjonen, vaksinedekningen og eventuelle restriksjoner i Norge og Europa. Statens behandlingsreiser kan ikke nå si når de kan starte opp igjen, men forutsetningen for oppstart er full gjenåpning i Norge og de landene som gruppene sendes til.

I midten av august vil det bli avgjort om voksengruppene fra medio oktober vil gå som planlagt.

For alle voksne revmatikere gjelder følgende:
Alle grupper til medio oktober er altså kansellert. Statens behandlingsreiser vil i medio august avgjøre om gruppene fra medio oktober vil gå som planlagt. For dem som får innvilget behandlingsreise fra medio oktober vil det bli sendt ut tilbudsbrev i slutten av august.

Merk også søknadsfristen for 1 halvår i 2022, som er 1. september 2021.

For barn gjelder følgende:
Alle grupper er kansellert ut året.

Merk også søknadsfristen for 2022, som er 1. november 2021.

Mer info finner du på Statens behandlingsreiser sin nettside.