Hopp til innhold
Forside / / Statsbudsjettet 2018: Behandlingsreiser, grunnstønad med mer
Støtt oss

Statsbudsjettet 2018: Behandlingsreiser, grunnstønad med mer


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 12.10.2017 / Oppdatert: 17.10.2023


Regjeringen presenterte i dag sitt forslag til Statsbudsjett 2018. Mange av forslagene får direkte konsekvenser for NRFs medlemmer. NRF er på ballen for å påvirke politisk videre.

-I dag gjennomgår vi budsjettproposisjonene fra de aktuelle departementene for å vurdere hvordan Statsbudsjettet vil påvirke mennesker med revmatisme, og muskel- og skjelettplager neste år, sier generalsekretær Tone Granaas etter dagens budsjettgjennomgang.

Funn

NRF registrerer at regjeringen i Satsbudsjettet legger opp til:

  • Innsatsene i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering videreføres, men redusert med 1,6 millioner i manglende priskompensasjon
  • Budsjettrammen til behandlingsreiser til utlandet opprettholdes. Ledsagere inkluderes i ordningen, men det tilføres ikke friske penger for å dekke dette. Dette kan gå utover antall behandlingsplasser. NRF vil følge opp denne utviklingen fremover.
  • Grunnstønaden til varige sykdomsutgifter økes svakt, men er ikke i takt med reell prisøkning
  • Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg videreføres
  • Ingen reelle endringer i driftsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner, kun kompensasjon for prisvekst
  • Minstekrav for beregning av grunnlag for dagpenger; også inneholde sykepenger, pleiepenger, opplærings- og omsorgspenger.
  • Kompetanseløft for helsepersonell i kommunene
  • Ingen spesifisert satsing på universelt utformede varmtvannsbasseng

Påvirke politikerne

Granaas deltar i budsjettmøte i FFO førstkommende mandag, hvor NRFs samarbeidspartnere skal enes om et felles utspill til politikerne om Statsbudsjett 2018. – Vi allierer oss med andre pasientorganisasjoner og FFO for å stå sterkere sammen når vi skal fremme våre budsjettkrav til regjeringen, sier Granaas.

NRF jobber videre med gjennomgang av statsbudsjettet og vil komme tilbake med mer informasjon om dette neste uke.