Hopp til innhold
Støtt oss

Smooth overgang fra barn til voksen

Å leve med revmatisk sykdom fra ung alder kan være vanskelig, både for deg og familien. For mange er overgangen fra barneavdeling til voksenavdeling på sykehuset spesielt utfordrende. Dette vet Erna Marie (17) og pappa Hans mye om.

 

.

Det kom som et sjokk for Hans Bakke da datteren fikk leddgikt som treåring – Vi ble fryktelig redde, sier Hans.

 

 

 

Erna Maries tips for en god overgang:

>> Still krav! Be om en plan for overgangen, og en kontaktperson som både pasient og pårørende kan henvende seg til.

 >> Er dere usikre? VENT! Er man ikke klar, så er man ikke klar. Selv om barneavdelingen begynner å jobbe for å få deg over på voksenavdelingen fra du er 15-16, så kan du be om å få vente til du føler deg klar.

>> Det er fritt sykehusvalg. Er du ikke fornøyd med sykehuset eller oppfølgingen? Da kan du bytte. Det er fritt sykehusvalg i Norge.

>> Ta med foreldrene dine. Foreldre har en unik kompetanse på sykdommen til barnet sitt. Ta de med på første møte med nytt sykehus, for å sørge for god informasjonsflyt og kunnskapsoverføring. Og som trygghet. > Si ifra! Hvis ingen sier ifra blir det aldri bedre.

 >> Støtt deg på BURG og NRF. BURG og NRF sitter på mye nyttig kompetanse og erfaring – bruk dem!

>> Forbered deg. Sett deg inn i hva du går til, og oppsøk informasjon om den nye avdelingen.

BURG jobber for smooth overgang

I en spørreundersøkelse utført av BURG vinteren 2018, kom det frem at hele 21 % av ungdommene vi spurte ikke visste at det var siste gangen de var på barneavdelingen da de kom til siste kontroll. 68 % av ungdommene som ennå ikke har byttet avdeling, vet ikke når de skal overføres til voksenavdeling.

Lite informasjon
80% av ungdommene som har byttet til voksenavdeling ble ikke vist rundt på det nye sykehuset, og bare rundt halvparten (42%) fikk informasjon om sykehusets ulike tilbud da de kom på voksenavdelingen.

Mye å ta tak i for BURG
– Her er det mange ting å ta tak i. Vi vet at sykehusene gjerne vil ha gode overganger, og vi vil mer enn gjerne gi dem konstruktive innspill på vegne av medlemmene våre, sier barne- og ungdomskonsulent i BURG, Joachim Sagen.
– Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt alle helseforetak å utarbeide rutiner for overgangen fra barneavdeling til voksenavdeling. Det er viktig at BURG påvirker nå når rutinene lages, slik at det blir best mulig for vår pasientgruppe. Vi jobber blant annet for at de unge skal få omvisning på de nye avdelingene, at de skal få god informasjon i god tid, og at de skal bli tatt med i planleggingen, forteller Sagen.