Hopp til innhold
Forside / nyheter / Testing av høyintensiv trening i varmt vann og andre prosjekter
Støtt oss

Testing av høyintensiv trening i varmt vann og andre prosjekter


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 25.06.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Foto: Helsedirektoratet

Vi har tidligere i R-Magasinet fortalt om prosjekter som våre lokal- og fylkeslag setter i gang med til høsten. Denne gangen skal du få en liten smakebit av prosjekter som driftes sentralt fra, prosjekter som skal komme deg som medlem til nytte på sikt.

Kan jeg leve med det?
Dette prosjektet skal øke helsekompetansen og styrke mestringstroen hos pasienter med en revmatisk sykdom, gjennom utarbeiding av kvalitetssikret kunnskapsbasert materiell hvor brukerkompetanse og mestring står sentralt.

Konkret skal det utarbeides nye temahefter og faktaark for 10 ulike revmatiske diagnoser. Faktaarkene (brosjyrer) skal tilgjengeliggjøres på revmatologiske poliklinikker over hele landet ved hjelp av informasjonstavler på venterommene. I tillegg skal det lages 13 kortfilmer for distribusjon på nett som sammenfatter oppdatert medisinsk kunnskap og brukerkompetanse om den relevante diagnosen.

Frisklivsløftet
NRF har lenget ønsket et tettere samarbeid med Frisklivssentralene i kommunene. Dette håper vi nå å få til gjennom prosjektet Frisklivsløftet.

Det overordnede målet med Frisklivsløftet er å styrke, synliggjøre og koordinere frisklivstilbudet innen muskel- og skjeletthelse i Norge ved å skape en samarbeidsmodell mellom NRF og kommunenes Frisklivssentraler.

En ordning der NRFs friskfokuserte kurs arrangeres ved og i samarbeid med kommunenes Frisklivssentraler, vil systematisere det totale tilbudet til personer som lever med muskel- og skjelettplager, samt bygge opp under satsningen på helhetlige pasientforløp, folkehelse og frivillighetspolitikk. Prosjektet forventes å kunne videreføres ved at samarbeidet mellom NRF og Frisklivssentralene får en permanent ordning, der flere av NRFs frisklivskurs og tilbud innen trening, psykisk helse og kosthold tilbys ved respektive frisklivssentraler. Helt konkret ønsker vi at dette samarbeidet skal resultere i signert kontrakt mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk Revmatikerforbund (NRF) på et overordnet nivå. Videre tenker vi oss at Friklivssentralene potensielt kan ha en koordinerende rolle for alt av kommunens frisklivstilbud, hvor også andre frivillige organisasjoner kan bidra inn. Samarbeidsmodellen vil bli tilgjengelig for alle, også andre pasientorganisasjoner.

Hjerte for varmtvann
Dette prosjektet skal utvikle et høyintensivt treningsprogram i varmtvann for mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Programmet skal synliggjøre høyintensitetstrening i vann og hvordan det påvirker risiko for hjerte- og karsykdom.

Hjerte- og karsykdom er en av to ledende dødsårsaker i Norge og personer med en revmatisk sykdom har en økt sannsynlighet for slik sykdom. Høyintensiv intervalltrening er en treningstype som har en positiv effekt på oksygenopptak. Oksygenopptaket er direkte relatert til hjerte- og karhelsen.

Det er en fordel å trene i vann; det enklere å komme opp i høy treningsintensitet fordi det er mindre belastning på ledd. Dette er i høy grad gunstig for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager.

I prosjektet vil vi utvikle et standardisert høyintensivt treningsprogram for disse personene. Tanken er å bevise at det er mulig å gjennomføre høyintensiv trening i varmtvann over 30 grader og dele de mulige positive helseeffektene av denne treningen knyttet til hjerte- og karsykdom. Prosjektet vil potensielt kunne gi håndfaste resultater som viser at hard trening i vann kan være like effektivt som på land. Slike resultater er etterlyst av både brukere og fagpersonell.

Prosjektet har tre stadier som bygger på hverandre. Først skal det utvikles et høyintensivt treningskonsept, som skal testes ut med noen få deltakere. Etter tilpasning ut fra deltakernes tilbakemeldinger, blir det en pilotstudie, der en større gruppe gjennomfører opplegget og man måler fysisk form etter en tid. Til slutt er det en fase tre, der deltakerne samles og kommer med sin evaluering av hele opplegget.