Hopp til innhold
Forside / nyheter / Tilpass aktiviteten til korona
Støtt oss

Tilpass aktiviteten til korona


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 17.09.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Korona-smitten øker. Enkelte steder øker den mye. Hva betyr det for aktiviteter i NRF-regi?

Folkehelseinstituttet har tidligere spådd at smitten vil øke utover høsten, noe vi nå ser skjer. Det gjelder dermed at alle tar ansvar, slik at vi slipper en ny nedstengning av samfunnet.

Når det gjelder aktiviteter i NRF-regi, avlyser vi ikke på generelt grunnlag. Selv om det er økt smitte mange steder, er det også steder der det ikke finnes smitte, og det er ulik grad av risiko hos våre medlemsgrupper.

Vi anbefaler derfor at man vurderer ut fra smittesituasjonen lokalt, og eventuelt rådfører seg med kommunelegen. Er det lite smitte, er det fortsatt mulig å gjennomføre aktiviteter, så lenge man kan gjøre aktiviteten og samtidig holde de generelle smittevernrådene myndighetene gir: hold avstand, vask hender, bruk antibac og ikke delta dersom du er syk.

Dette betyr at man kan gjennomføre fysiske aktivitet, f eks gågrupper, men må da sørge for at man ikke er flere enn at det går an å holde avstand. Et godt råd er å ha flere grupper med færre deltakere. Kanskje kan inne-treningsaktivitet flyttes ut der det er mere plass, samtidig som man har færre deltakere?

Andre typer aktiviteter kan også gjennomføres, dersom man kan holde avstand osv.

Når det gjelder bassengtrening, kan den også gjennomføres dersom bassenget holdes åpent. Men også her gjelder avstand fra start til mål, i garderober, i bassenget osv.

Det er også veldig viktig at den enkelte selv tar ansvar i denne situasjonen. Man må selv gjøre en vurdering ut fra egen helsesituasjon hva man mener det er trygt og forsvarlig å være med på.

Husk at dersom dere gjennomfører aktiviteter der folk fysisk møtes, skal alle deltakere registreres med navn, adresse og telefon, som skal oppbevares i 10 dager. Da er det mulig å drive smittesporing i etterkant.

En helt trygg måte å ha aktivitet på i disse tider er via digitale kanaler. Vi anbefaler veldig at dere utforsker muligheten for å ha sosiale treff via Teams, Zoom osv. Mange lokallag har god erfaring med å ha lunsjtreff, kaffetreff, medlemsmøter osv digitalt. Det gir folk sosial kontakt, innenfor helt trygge rammer. Vær også oppmerksom på at det går an å holde kurs digitalt, med godt utbytte for deltakerne.

Sjekkliste for arrangementer i NRF-regi

 • Vurder aktiviteter ut fra smittesituasjon på stedet
 • Digitale kanaler kan fungere fint til ulike typer treff, og gi sosial kontakt
 • Er det lite smitte lokalt og smittevernreglene kan ivaretas, er det mulig å gjennomføre aktiviteter som krever fysisk oppmøte
 • Er dere usikre, snakk med kommunelegen
 • Dersom dere arrangerer aktiviteter med fysisk oppmøte:
  • sørg for små grupper (ha heller flere grupper)
  • hold avstand til hverandre
  • ha antibac og munnbind tilgjengelig for deltakerne
  • oppfordre deltakerne til ikke å bruke offentlig transport til og fra aktiviteten
  • minn deltakerne om at er man syk, skal man være hjemme
  • deltakerne må selv vurdere risiko på egne vegne
  • registrer alle deltakere med navn, adresse og telefon og oppbevar informasjonen i 10 dager (for smittesporing)