Hopp til innhold
Forside / nyheter / Tips og triks for deg som studerer med en kronisk sykdom
Støtt oss

Tips og triks for deg som studerer med en kronisk sykdom


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 19.09.2016 / Oppdatert: 19.09.2016


Å studere er både utviklende og utfordrende – og for de med nedsatt funksjonsevne kan det dessverre være litt ekstra utfordrende. Heldigvis finnes det ulike ordninger som kan gjøre studietiden litt enklere for studenter med en kronisk sykdom.

illustrasjonsfoto (colourbox)

illustrasjonsfoto (colourbox)

Studiestøtte

Ekstastipend

Hvis du studerer og ikke kan jobbe ved siden av grunnet nedsatt funksjonsevne, kan du få et ekstrastipend og ekstra lån fra Lånekassen.

Ekstrastipendet utgjør 3549 kroner i månenden for studieåret 2016/2017.

Ekstastipendet behovsprøves mot inntekt, trygdeytelser og formue.

Du søker ved å fylle ut og sende inn X-skjemaet som du finner på skjemasiden til Lånekassen her.

Les mer om ordningen her.

Støtte om sommeren

Hvis du heller ikke kan jobbe om sommeren grunnet kronisk sykdom så kan du også søke om støtte om sommeren. Det vil si at du får utbetalt lån og stipend også i sommermånedene.

Denne ordningen er også behovsprøvd, og du må søke ved å fylle ut et Y-skjema som du finner her: https://www.lanekassen.no/skjema

Les mer om ordningen her.

Støtte ved forsinkelser

Du kan også få utvidet støtte dersom lærestedet ditt ikke er tilpasset funksjonshemmingen din, og dette gjør at du må utsette eller  blir forsinket i utdannelsen din. Du kan ha rett til støtte ut over 60 studiepoeng eller ett undervisningsår. Da blir hele basisstøtten gitt som stipend.

Hvis du ønsker om å søke om støtte til forsinkelse må du sende et brev til Lånekassen med forklaring på hvorfor du søker om støtte og legge ved dokumentasjon.

Les mer om det her.

Legathåndboken

Det finnes en rekke stipender og legater som du som student kan søke på – Legathåndboken finnes nå på nett, og den finner du her.

Legathåndboken

Her finnes det legater og stipender for spesielle studieretninger, og noen støtter spesielt studenter med utfordringer som for eksempel en kronisk sykdom.

Det krever litt leting og en søknadsprosess, men kan fort lønne seg i noen ekstra kroner under studietiden. Og det kommer som kjent godt med.

Bolig

I flere Studentsamskipnader får studenter med funksjonsnedsettelser mulighet for å velge bolig først. Kontakt studentsamskipnaden der du skal studere så fort du vet hvor du skal studere, da reglene kan variere.

Tilrettelegging på studiested

Studiestedet er forpliktet til å være fysisk tilgjengelig. Det kan være lurt å dra innom studiestedet og bygget du skal studere i før studiestart og gå gjennom dører, sanitæranlegg og undervisningsrom for å sjekke om det er tilgjengelig for deg. Hvis ikke bør du kontakte studiestedet så fort som mulig for å få tilrettelagt for deg.

Hjelpemidler

Trenger du hjelpemidler for å kunne gjennomføre studier? Kontakt kommunehelsetjenesten – de utreder behov i samarbeid med deg, og sender søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket du bor i.

Du finner også mer informasjon om rettigheter i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne her.