Hopp til innhold
Forside / nyheter / To millioner til forskning på håndartrose
Støtt oss

To millioner til forskning på håndartrose


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 17.02.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


- Nå ble jeg ufattelig glad, sier tydelig overrasket Anne Therese Tveter, forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering (NKRR).

Hun var blitt invitert til NRFs lokaler i Oslo for å bli intervjuet. Det hele var en dekkoperasjon.: hun skulle overraskes med 2 millioner kroner fra stiftelsen Dam til prosjektet Happy Hands.

Alt var gjort i stand på møterommet. Der stod generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Dam klar med en enorm sjekk, både i papirstørrelse og beløp. Generalsekretær Bente Slaatten i Norsk Revmatikerforbund var selvsagt på plass. I gangen tråkket rådgiveren og kommunikasjonsjefen som hadde invitert til fiktiv intervjuavtale. Inn kommer Tveter. Under dekke av at vi skulle gjøre intervjuet og ta bilder på et møterom for å komme unna trafikken i gangen, åpnet vi døren til møterommet – og gav Tveter sjokk med positivt fortegn.

— Håndartroseprosjektet Happy Hands nådde opp blant de 134 søknadene totalt fordi det er et intuitivt og lettfattelig prosjekt med stor faglighet. Det omfatter også veldig mange mennesker, begrunner generalsekretær Lillehagen i Stiftelsen Dam.

Han påpeker at det også nådde opp fordi det er lagt inn stor grad av brukermedvirkning i prosjektet. – Stiftelsen Dam er veldig opptatt av at brukerne selv skal være med i forskningsprosjektene vi støtter, sier han.

Det er NRF som har fremmet prosjektet for NKRR og Anne Therese Tveter.

— Det er spesielt gøy at NRF fikk gjennomslag fordi de representerer underfinansierte lidelser som angår store grupper, sier Lillehagen.

Forskeren selv smilte fra øret til øret og avbrøt stadig seg selv med at hun var ufattelig glad for pengene. — Dette hadde jeg ikke forventet, understreket hun.

Tveters «Happy hands»-prosjektet skal gjøre livet lettere for folk med håndartrose, som det er mange av. Halvparten av alle kvinner og ¼ av alle menn får denne sykdommen i løpet av livet.

– Det er enighet om at grunnbehandlingen de bør få er informasjon, håndtrening, hjelpemidler og råd om arbeidsteknikker. Men vi vet også at mange ikke får dette gjennom primærhelsetjenesten. Gjennom resultatene av Happy hands ønsker vi å endre på dette, sier Tveter.

— I prosjektet skal vi først utvikle en brukervennlig app og deretter skal vi se på i hvilken grad pasientene nyttiggjør seg innholdet i appen gjennom evaluering av endring i smerte, stivhet, sykdomsaktivitet, aktivitetsutførelse, håndkraft og funksjon.  Tanken er at appen vil gjøre tilgjengelig anbefalt behandling uavhengig av bosted og gi et bedre tjenestetilbud i primærhelsetjenesten til denne gruppen, forklarer forskeren på NKRR.

— Vi er også veldig glade for at Tveters søknad førte fram. Denne diagnosen har vi spesiell satsing på i år fordi det er veldig mange som har den. Den kan også ha store følger fordi vi er så avhengige av hendene våre i veldig mye av det vi gjør i hverdagen. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen om noen år og ikke minst se hvordan de kan bidra til å gi denne gruppen et bedre liv, sier generalsekretær Bente Slaatten i Norsk Revmatikerforbund – som selv har sykdommen.