Hopp til innhold
Forside / nyheter / Utfordringer ved NRFs eiendom i Spania
Støtt oss

Utfordringer ved NRFs eiendom i Spania


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 24.08.2023 / Oppdatert: 24.08.2023


Eiendommen i Spania er en populær destinasjon for mange av NRFs medlemmer. Dessverre har ikke utleiemodellen fungert etter hensikten og eiendomsselskapet står i en rettstvist med inneværende leietaker.

Landsmøtet 2020 fattet vedtak om videre drift av Reuma-Sol. Grunnet driftsselskapets konkurs, og påfølgende karantene, var eneste mulighet den såkalte utleiemodellen. De senere år har eiendommen derfor, via eiendomsselskapet Reuma-Sol SL, vært utleid til kommersielle spanske aktører, som gjennom kontrakter skulle drifte stedet for å kunne gi et tilbud til norske revmatikere, samt det spanske markedet. Dessverre har ingen av de to selskapene man har leid ut til klart å drifte stedet på en tilfredsstillende måte.

Dessverre har man også, på et juridisk plan, endt opp i uenigheter med leietaker. Denne tvisten behandles nå i spansk rettsvesen. Inntil dette er gjort har ikke eiendomsselskapet og NRF råderett over eiendommen, og kan derfor hverken ta seg inn, eller påse nødvendig vedlikehold. Slik er spansk lov.

På grunn av pågående streik i det spanske rettsvesenet gjennom vår og forsommer, samt uheldig formell behandling av saken i det samme rettsvesenet, ble rettssaken som skulle vært avholdt i juli, ikke gjennomført. Og hele august er ferie i spansk rettsvesen.

Eiendomsselskapet og NRF venter nå på ny dato for rettsbehandling av tvistemålet. Vi følger normal spansk forretningsrutine og -juss, basert på våre advokaters plan og rådgivning. En viktig del av strategien er å ikke publisere informasjon om situasjonen, kontrakten eller leietakerne, som kan påstås å være injurierende eller kan brukes mot våre interesser i kommende rettsbehandling.

Dette er en svært uheldig situasjon og det tar lenger tid enn normalt, men en løsning vil måtte komme.

Eiendomsselskapet, samt styret i NRF, forholder seg fortløpende til saken og gjør det man til enhver tid anser som det beste for å verne forbundets verdier, samt medlemmenes interesser.
Man vi også fortløpende orientere om viktig utvikling når denne foreligger.

Vi beklager selvfølgelig de ulemper dette medfører for våre medlemmer og tillitsvalgte.